Debattartiklar

Här hittar du debattartiklar från vår egen tidskrift Byggnadskultur. Kommentera gärna!

Forma staden i dialog med medborgarna!

Det senaste årets ändringar av plan- och bygglagen ökar risken för en tillväxt utan helhetssyn, inte minst i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det skriver den före detta stadsarkitekten och styrelseledamoten Kristina Berglund i årets...

Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet

En stor del av Sveriges industriminnen hotas av rivning och nedläggning. Över 200 ideella arbetslivsmuseer med vattenkraft i kvarnar, stampar eller sågar är några av de kulturarv som nu äventyras till följda av Vattenverksamhetsutredningens...

Byggnadsvården & framtiden

Attefallshus, nyproduktion på kulturhistorisk mark och anslag till kulturmiljövården som aldrig höjs. Hur ser politikerna i riksdagen på de frågor som ligger oss byggnadsvårdare nära?

Attefalls Vilda Västern

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill lätta på byggreglerna. Förutom 15 kvadratmeter riggebod ska man nu få bygga 25 kvm så kallade »Attefallshus« samt bygga till huvudbyggnaden med 15 kvm och bygga två kupor, allt utan bygglov (Boverkets...

Nutida rivningsraseri i Sundsvall

Rivningshotet mot Petersvik har blivit en av landets mest uppmärksammade kulturmiljö­frågor på senare tid. Sundsvalls kommun pla­nerar att tvångsinlösa en hel samling 1800­-talsvillor, för att i samarbete med skogsjätten SCA bygga en...

Öppet brev till Regina Kevius

Med anledning av rivningen av Klockhuset vid Norra station har Peter Sörensen, länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen, skrivit ett öppet brev till Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius.

Naturskyddsföreningen har fel om fönsterbyten

Naturskyddsföreningen sprider missvisande information om fönsterbyten i sin medlemstidning ”Sveriges Natur” och visar att de inte har koll på åtgärdens negativa miljökonsekvenser.

Regelmiss - ROTEN till det onda

ROT-avdraget har haft stor framgång i Sverige och skapat möjligheter som gynnat byggnadsvården, men i dess formulering tycks någonting helt gått politikerna förbi. Lagen exkluderar vissa yrkesgrupper och missgynnar därigenom både seriösa...

Är det dags att införa en rivningsavgift?

Små idylliska hus, äldre hantverk och kulturhis­toria – det är vad många tänker på när de hör ordet byggnadsvård. Mer hobby än samhällsutveckling och framtid. För de insatta handlar bygg­nadsvård även om att försvara värdefulla...

Radikala PBL-förslag – kan ge effektivare k-märkning!

Det händer en hel del nu. I bostadsbristens spår är debatten om samhällsplaneringen brännhet. Alla verkar överens om att planering och byggande är krångligt och går långsamt, »idag kan det ta 10 år från idé till att spaden kommer i...

Riksintressenas revansch

Förra året fattade regeringen två viktiga beslut gällande riksintressen för kulturmiljövården. I båda fallen värnade regeringen kulturmiljön. Paul Hansson synar drevet mot riksintressena och ser, efter 25 år, en ljusning.

Dåligt byggande lyfter BNP

Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till den låga kvaliteten i dagens byggande. I en debattartikel om byggandets brister, publicerad i Dagens Nyheter 2012-11-06, visade fyra professorer de olika aktörernas inverkan på kvaliteten i...

Vart är våra kulturmiljöer på väg?

Våra kulturmiljöer är levande historieböcker om gångna tider. De är också en del av den vardagsmiljö där vi lever och arbetar. Men att ta vara på och utveckla våra kulturmiljöer ses inte som självklart. I en tid då snabba vinster ofta...

Sista halmstrået borta?

Allt fler medborgare tar strid för sin kulturmiljö. Protestlistor startas, bloggar skapas, beslut överklagas och opinion bildas. Tanken är att medborgarna ska vara delaktiga i utformningen av sin närmiljö, men ofta blir i stället både...

Hjälp oss att påverka!

Finns det kulturvärden i din omgivning som kunde tas tillvara bättre? Under 2010 fortsätter vi att uppmärksamma hotade byggnader och miljöer genom att sätta upp dem på Gula listan. Men vi behöver din hjälp! Tipsa oss om hotade byggnader....

Om frånvaron av skönhet i byggandet

En byggnad bör vara ändamålsenlig, hållbar och vacker, det menade redan Vitruvius var god byggnadskonst. I dagens byggande är det många som på goda grunder ifrågasätter hållbarheten. Om byggnader är vackra diskuteras också, även om vi är...

Varsamhet i Värmland?

Sedan mer än 20 år tillbaka är det lag på varsamhet mot byggnaders kulturvärden. Många fastighetsägare hanterar också sina hus varsamt. Men de som har insyn i bygglovshanteringen vet att många ovarsamma ändringar släpps igenom. Lagen...

Varsamhet och förnyelse går ihop

Klarläggande men inte kristallklar var Leif Johannessons och Ingela Boströms debatt om »Varsamt bevarande« (Byggnadskultur 1/02 s. 43). Ändå berör texten och det som kan läsas mellan raderna en kärnfråga i byggnadsvården.

Långt till målet God bebyggd miljö

Svenska folket känner ett stort engagemang för kulturmiljöer, men det görs inte särskilt mycket för att skydda dem. Så kan man sammanfatta den rapport om Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som utgör ett av flera underlag för Boverkets...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!