Debattartiklar

Här hittar du debattartiklar från vår egen tidskrift Byggnadskultur. Kommentera gärna!

Överklagande Hästen 21, Stockholm

tisdag, 18 december 2018

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-11-22 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm.

Remissvar "En utvecklad översiktsplanering"

måndag, 05 november 2018

SBF anser inte att förslagen i betänkandet svarar mot syftet med utredningen enligt regeringens direktiv. SBF bedömer att de små förändringar som föreslås i processen att ta fram den kommuntäckande översiktsplanen inte kommer att leda till att efterföljande planering tillräckligt underlättas och då särskilt vad gäller kulturmiljövårdens intressen.

Överklagande och prövningstillstånd Trygg-Hansahuset

måndag, 05 november 2018

Beslut som överklagas: Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och miljödomstolens, MMD, beslut att avslå SBF:s överklagande av stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen.

​Öppet brev: Rädda Måleriyrkets museum!

tisdag, 24 april 2018

Under den årliga konferensen Färgforum, som i år samlade knappt 100 experter inom traditionellt måleri, författades och undertecknades ett öppet brev till Svenska Måleriförbundet och Måleriföretagen i Sverige. I brevet uppmanas organisationernas respektive ordföranden att inte dra tillbaka sina anslag till Måleriyrkets museum, vars unika samlingar utan dem riskerar att skingras och raseras.

Hus utan avslutning

Malin Lernfelt, journalist och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen, skriver krönikan 'Hus utan avslutning' i Byggnadskultur 1.18. Om den imaginära motsättning mellan skönhet, funktion och ekonomi som under allt för många år...

Värna och utveckla istället för att avveckla

Hur beslutet att i praktiken riva halva byn Suderbys är förenligt med den rådande tidsandan att värna äldre kulturmiljöer, skapa ett mer hållbart samhälle och en levande landsbygd har vi inte fått svar på, skriver Nils-Erik Norrby, Eva Hele...

Framgångssaga med olyckligt slut?

Det var en gång en liten biståndsorganisation i ett litet land. Den hade startats 1995 av människor som kände sorg, ilska och vanmakt över vad som då hände i det tidigare Jugoslavien. I det kriget, liksom i alla krig, led människorna...

Fönsterbyte - någon?

Byta eller renovera? Vad är bäst för huset, för miljön och för plånboken? Reklamen i brev­lådan säger att det i stort sett aldrig är fel att byta fönstren och gamla gedigna originalfönster byts ut och slängs på tippen i en oroväckande...

Yttrande detaljplan Marstrand

fredag, 09 juni 2017

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

tisdag, 21 mars 2017

Svenska byggnadsvårdsföreningen remissvar på rapporten "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd." Föreningen verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Skyskrapor förstör våra städer

Skyskrapeyran sveper fram över våra stadskärnor med motiveringar som att ge staden "en ny identitet" eller "ett nytt landmärke" precis som om månghundraåriga städer skulle behöva en ny identitet eller behöva nya landmärken oavsett byggnadens...

Marielund – en idyll att värna om

Föreningen Marielunds vänner har gett ut »Marielund – sommardröm vid Uppsala«, en 
bok om en kulturhistoriskt unik miljö, till stor del tillkommen i början av förra seklet – en tid då man hyllade naturen, landsbygden och svensk...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!