Ommålning av ladugård med Falu rödfärg

Frågeställare: Lantbrukare
Vi ska måla om en nu något blekare falu rödfärgad, mycket stor ladugård från 1940. Måste man tvätta eller alg behandla hela byggnaden innan rödfärgningen? Finns det antialgmedel i själva falurödfärgen.? Tvättas det kan man inte måla/ spruta på hur lång tid. Eller räcker det med att borsta fasaden innan rödfärgning? Sprutning finns synpunkter på typ av spruta som fungerar och var får man tag i dyligt? Något annat att tänka på?

Svar:
Underarbetet innan slamfärgning är normalt borstning med skurborste eller liknande. Traditionell röd slamfärg är svagt mögelhämmande eftersom den innehåller lite järnvitriol och andra restämnen från kopparframställningen. Svarta prickar är en ytlig företeelse som inte brukar vara ett problem på äldre fasader. Om fasaden ändå har svarta prickar kan en kemisk behandling med mögeltvätt minska ny påväxt men man skall vara medveten om att det är en miljöbelastning. Nytt virke och framför allt om det har varit felaktigt lagrat drabbas oftare av påväxt. Vid ommålning med slamfärg kan man minimera riskerna för påväxt genom att koka färgen med rågmjöl istället för vetemjöl och inte tillsätta linolja som annars är vanligt för att färgen skall krita mindre.&nbsp;rn<p>Man kan spruta slamfärg men erfarna målare menar att strykning ger ett bättre och hållbarare resultat. Kontakta en erfaren målare och rådgör om vad som passar bäst i ert fall, era länsombud vet oftast vem ni kan vända er till.