fbpx

Omfogning inne i bakugn

Hej! Vi har i byn en bagarstuga med en vedeldad bakugn. Bagarstugan är relativt nybyggd, från slutet av 1900-talet, och hyrs ut för bakning av tunnbröd mm. Fogningen mellan stenarna i botten av ugnen har med åren allt mera bränts bort vilket gör det svårare att ta ut bröden och partiklar från bruket lossnar dessutom och kan fastna i bröden. Hur kan vi återställa fogarna på ett bra sätt så att ugnens botten blir jämn och så att fogarna håller bättre?

Svar:

Det vanliga sättet som eldstads/ bakugnsbotten är gjorda är att man lagt teglet/ stenarna så tätt man kunnat, dvs med minimal fog. Ofta var botten torrlagd, dvs inget bruk.
Men de kan också vara murade med lerbruk och finns det en fog mellan teglen så är det också lerbruk man använt.
Om fogar finns och dessa fogarna har ”ätits upp” så är det ganska lätt att laga:
Kratsa/ skrapa ur fogarna så mycket man kan, dammsug och tvätta med en fuktig svamp. Är det lätt att komma till så kan man lägga i ny fog på samma sätt som i en tegelvägg, med en fogslev och trycka till med en fogpinne. Är det svårare att komma till så kan man foga med ungefär samma metod som man fogar kakel – dra ut ett lösare bruk över hela botten och tvätta sedan bort överskottet. Här är ganska viktigt att förvattna teglet.
Material är lika befintligt, men är det svårt att avgöra så är ett lerbruk det som man traditionellt använt.
Receptförslag: Kakelugnslera och sand 0-3 mm. En del lera och 2,5 delar sand (volymdelar).
Det kan finnas färdigblandat bruk på marknaden men det är viktigt att det inte finns järnfilsspån i bruket (dessa används till att lägga ovanpå ugnen i järnkaminer).

Första eldningen efter omfogningen kan göras lite försiktigt och utan att man bakar. Detta för att överskott av lerbruk lossnar och kan då hamna i brödkakorna. Nästa eldning kan göras som vanligt.

keyboard_arrow_up