fbpx

Vad är Svenska byggnadsvårdsföreningen?

Vi är en ideell förening som bildades 1975 under det av Europarådet utlysta byggnadsvårdsåret. Föreningen har till ändamål att ”verka för byggnadsvårdens utveckling – i människans och samhällets tjänst”.

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening som jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det gör vi genom att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.

Som medlem i föreningen stödjer du vårt arbete för ökad medvetenhet om byggnadskultur och byggnadsvård i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva viktiga frågor och påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag. Dessutom får du medlemsrabatter i byggnadsvårdsbutiker över hela landet, fri byggnadsvårdsrådgivning, vårt omtyckta medlemsmagasin Byggnadskultur och inbjudningar till seminarium, konferenser och resor.

Föreningen ska:
  •  verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
  •  främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
  •  skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
  •  hålla kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik levande
  •  främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
  •  samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
  •  utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet
keyboard_arrow_up