fbpx

Byggnadsvård i Norrbotten

Här hittar du information om byggnadsvård i Norrbotten. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Norrbotten

Här hittar du information om byggnadsvård i Norrbotten. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Norrbotten

Byggnadsvårdsnätverk

Byggnadsvård Norr

En ideell förening som drivs utan vinstsyfte. Medlemsföretagen finns i Norr- och Västerbotten samt Österbotten i Finland. Byggnadsvård Norr startade 2015 och samlar företag som är aktiva inom byggnadsvård på olika sätt.

Byggnadsvårdsnätverk

Piteå museum

Piteå museum ligger i stadens före detta Rådhus, vid Rådhustorget mitt i Piteå. Här visas utställningar med anknytning till Piteås kulturhistoria.

Byggnadsvårdsbutiker i Norrbotten

Inga resultat hittades.

Gula listan i Norrbotten

Gula listanHotat

Disponentvillan i Malmberget

Villan uppfördes 1894, och beboddes av gruvbolagets disponenter fram till 1980-talet. Enligt ett samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och LKAB, ska Disponentvillan flyttas på grund av gruvbrytningen. Nu säger dock LKAB att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta bygganden. Vidare säger de sig ha gjort en egen bedömning av det kulturhistoriska värdet.

Gula listanHotat

Röcknerska gården, Luleå

Rivningshot. Fastighetsägaren önskar riva Röcknerska gården och bygga med ett nytt hus med 31 lägenheter. Röcknerska gården är ett av Luleås äldsta hus, från sekelskiftet 1800…

Gula listanRäddat

Svartöstaden

I Svartöstaden, Luleå, står ett stort antal bostadshus och förfaller. Svartöstaden kom till i slutet av 1800-talet då fattiga arbetare i hamnen och på sågverken i närheten byggde egna träkåkar till sina familjer. Stadsdelen är riksintresse för kulturmiljövården sedan 24 år som en unik och välbevarad arbetar- och kåkstad. Svartöstaden är numera landets enda kåkstad som i stort sett är bevarad intakt. Trots detta står flera av kommunens hus och förfaller…

Gula listanRivet

Rebraure

Rivningshot. SCA har ansökt om rivningslov för åtta timmerbyggnader på skogshemmanet Rebraure i Arjeplog…

Gula listanHotat

Stadshuset i Kiruna

Uppdatering aug 2016: Det står nu klart att det inte blir någon flytt av stadshuset i Kiruna. Huset ska istället rivas och Norrbottens museum har fått i uppdrag att dokumentera huset innan rinvningen som beräknas äga rum om två år.

Gula listanHotat

Bläckhorn i trä (B51 – B53)

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, ritade av Gustaf Wickman. De aktuella byggnaderna är försedda med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan…

Gula listanHotat

Järnvägshotellet

Rivningshot. Järnvägshotellet uppfördes 1903 efter ritningar av Folke Zettervall. Byggnaden är försedd med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan. I kommunens bedömning av byggnadens kulturhistoriska värde kan man läsa att det är en av de största byggnaderna från Kirunas tidigaste period liksom ett av de fåtal hotell som SJ lät uppföra utmed landets järnvägsnät…

Gula listanHotat

Bläckhorn i tegel (B48 -B50)

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, varav merparten är uppförda i trä. Tre stycken är emellertid byggda av tegel. Dessa byggdes på försök, då intressenter i LKAB även ägde ett tegelbruk. I kommunens bedömning av kulturvärden för byggnader inom planområdet, bör tegelbläckhornen flyttas…

Gula listanHotat

Järnvägsstation

Kiruna kommun har meddelat att de vill riva Järnvägsstationen och de har ansökt om att häva byggnadsminnesförklaringen. Likaså har de ansökt om att häva byggnadsminnesförklaringen av stadshuset och Hjalmar Lundbohmsgården, som även de står i vägen för gruvnäringen. I slutändan är det Länsstyrelsen som beslutar om byggnadsminnet skall hävas.

Gula listanRivet

Byggnad med rötter i 1700-talet

Wallstenshus tillsammans med Piteå kommuns eget fastighetsbolag Piteå näringsfastigheter vill bygga en affärsbyggnad i centrala Piteå. Tomten är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården tack vare den småskaliga äldre trähusbebyggelsen runt torget, samt fornlämning.

Gula listanHotat

Malmberget

Uppdatering aug 2016: Mycket/det mesta ska rivas/har rivits, mycket är instängslat. 30 “kulturbyggnader” ska flyttas till närliggande Koskullskulle, enligt LKAB.

Gula listanRäddat

Kranen i Södra hamn

Den rivningshotade hamnkranen i södra hamnen räddas och rustas. Det tidigare beslutet om rivning upphävs och förslaget om byggnadsminnesförklaring tillstyrks…

Gula listanRäddat

Biograf Royal

Uppdatering aug 2106: Biograf Royal har tagits över av Folkets bio under hösten och de driver nu verksamhet där. Biografen tycks därmed vara räddad. /PS

Gula listanHotat

Hamngården i Öjebyn

Hot om flyttning i strid mot detaljplan. Hamngården Öjebyn 24:58, utanför Piteå är en i stort sett komplett jordbruksmiljö från 1750 och har höga kulturhistoriska värden.

Gula listanHotat

Starbiografen i Roknäs

Uppdatering dec 2016: Ur kommunens sammanträdesprotokoll 2016-03-17 läser vi “Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XXXXXXX att senast 2016-11-30 riva Starbiografen på fastigheten Roknäs 89:5. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 21 §.

Gula listanHotat

Avanderska gården i Piteå

Uppdatering dec 2016: Vi citerar nedan ur beslutet i Piteå Kommuns Miljö- och byggnämnd och konstaterar att nämnden framhärdat med sina rivningsplaner i direkt strid med alla sakkunniga instanser.

Gula listanRivet

Länsmansgården i Öjebyn

Länsmansgården i Öjebyn. En 1700-1800-talsbyggnad utflyttad från en äldre länsmansgård, riven, fråga väckt om byggnadsminnesförklaring avslogs och kommunen rev den direkt därefter.

Meny