Byggnadsvård i Norrbotten

Här hittar du information om byggnadsvård i Norrbotten. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Norrbotten

Här hittar du information om byggnadsvård i Norrbotten. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Norrbotten

Byggnadsvårdsnätverk

Byggnadsvård Norr

En ideell förening som drivs utan vinstsyfte. Medlemsföretagen finns i Norr- och Västerbotten samt Österbotten i Finland. Byggnadsvård Norr startade 2015 och samlar företag som är aktiva inom byggnadsvård på olika sätt.

Byggnadsvårdsnätverk

Piteå museum

Piteå museum ligger i stadens före detta Rådhus, vid Rådhustorget mitt i Piteå. Här visas utställningar med anknytning till Piteås kulturhistoria.

Byggnadsvårdsbutiker i Norrbotten

Gula listan i Norrbotten

HotatGula listan

Nomadskolan

Län: Norrbotten Ort: Arjeplog Byggnaden representerar skolformen sameskola som finns parallellt med den svenska grundskolan, och som lyder under grundskolans…
HotatGula listan

Laponia

Laponia består av fyra nationalparker och har höga geologiska, ekologiska och kulturella värden i en storslagen natur. Sedan förhistorisk tid är Laponia befolkat av samerna och ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien.

HotatGula listan

Röcknerska gården, Luleå

Rivningshot. Fastighetsägaren önskar riva Röcknerska gården och bygga med ett nytt hus med 31 lägenheter. Röcknerska gården är ett av Luleås äldsta hus, från sekelskiftet 1800…

HotatGula listan

Svartöstaden

I Svartöstaden, Luleå, står ett stort antal bostadshus och förfaller. Svartöstaden kom till i slutet av 1800-talet då fattiga arbetare i hamnen och på sågverken i närheten byggde egna träkåkar till sina familjer. Stadsdelen är riksintresse för kulturmiljövården sedan 24 år som en unik och välbevarad arbetar- och kåkstad. Svartöstaden är numera landets enda kåkstad som i stort sett är bevarad intakt. Trots detta står flera av kommunens hus och förfaller…

RivetGula listan

Rebraure

Rivningshot. SCA har ansökt om rivningslov för åtta timmerbyggnader på skogshemmanet Rebraure i Arjeplog…

RäddatGula listan

Bläckhorn i trä (B51 – B53)

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, ritade av Gustaf Wickman. De aktuella byggnaderna är försedda med skyddsbestämmelser i befintlig detaljplan…

RäddatGula listan

Kranen i Södra hamn

Den rivningshotade hamnkranen i södra hamnen räddas och rustas. Det tidigare beslutet om rivning upphävs och förslaget om byggnadsminnesförklaring tillstyrks…

RäddatGula listan

Biograf Royal

Uppdatering aug 2106: Biograf Royal har tagits över av Folkets bio under hösten och de driver nu verksamhet där. Biografen tycks därmed vara räddad. /PS

HotatGula listan

Hamngården i Öjebyn

Hot om flyttning i strid mot detaljplan. Hamngården Öjebyn 24:58, utanför Piteå är en i stort sett komplett jordbruksmiljö från 1750 och har höga kulturhistoriska värden.

HotatGula listan

Avanderska gården i Piteå

Uppdatering dec 2016: Vi citerar nedan ur beslutet i Piteå Kommuns Miljö- och byggnämnd och konstaterar att nämnden framhärdat med sina rivningsplaner i direkt strid med alla sakkunniga instanser.