fbpx

Byggnadsvård i Kronoberg

Här hittar du information om byggnadsvård i Kronoberg. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Kronoberg

Här hittar du information om byggnadsvård i Kronoberg. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Kronoberg

Byggnadsvårdsnätverk

Byggnadsvård Qvarnarp

Byggnadsvård Qvarnarp är en ekonomisk förening bestående av hantverkare, konsulter och material- och detaljleverantörer verksamma inom byggnadsvård i Småland.

Byggnadsvårdsnätverk

Smålands museum

Smålands museum har en permanent och en tillfällig utställningsverksamhet som behandlar ämnen som exempelvis foto, bildkonst, textilier och möbler. På Smålands museum finns en arkeologisk enhet som utför arkeologiska uppdrag och förmedlar kunskaper om Smålands historia. Museets byggnadsantikvarier ger bland annat råd inför ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Byggnadsvårdsbutiker i Kronoberg

Gula listan i Kronoberg

HotatGula listan

Hvita Korset

Län: Kronoberg Ort: Älmhult Det gamla barnbördshuset Hvita Korset i Älmhult är rivningshotat. Enligt den antikvariska förundersökning som Kulturparken Småland…
keyboard_arrow_up