fbpx

Byggnadsvård i Kronoberg

Här hittar du information om byggnadsvård i Kronoberg. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Kronoberg

Här hittar du information om byggnadsvård i Kronoberg. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Kronoberg

Byggnadsvårdsnätverk

Smålands museum

Smålands museum har en permanent och en tillfällig utställningsverksamhet som behandlar ämnen som exempelvis foto, bildkonst, textilier och möbler. På Smålands museum finns en arkeologisk enhet som utför arkeologiska uppdrag och förmedlar kunskaper om Smålands historia. Museets byggnadsantikvarier ger bland annat råd inför ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Byggnadsvårdsbutiker i Kronoberg

Gula listan i Kronoberg

Gula listanHotat

Hvita Korset

Län: Kronoberg Ort: Älmhult Det gamla barnbördshuset Hvita Korset i Älmhult är rivningshotat. Enligt den antikvariska förundersökning som Kulturparken Småland…
RivetGula listan

Glykosfabriken i Räppe

Lantmännen har stoppat produktionen av glykossirap i fabriken som har funnits på samma plats sedan 1876. I och med nedläggningen blir det oklart vad som ska hända med byggnaderna på området…

Gula listanRivet

Äldre hus i Torne

Rivningshot. Rivningslov har lämnats till ett äldre hus i central Torne. Byggnaden är en av de äldst bevarade i Torne och Smålands museum har i ett yttrande avrått från att tillstyrka rivningslov mot bakgrund av husets kulturhistoriska värde.

Gula listanRäddat

Gårdsmiljö Skolgatan 3

Uppdatering aug 2014: De ledande politikerna i byggnadsnämnden i Växjö säger nej till rivning av kulturbyggnaderna “Tusenåriga riket” i Växjö.

Gula listanRivet

Vita villan

Växjö har tänkt att uppföra ett world trade center. För att låta entrén komma i bättre dager så vill man riva den sk “vitavillan” vid Södra järnvägsgatan, den skall vara uppförd 1913 och godkännande av ritningen är daterat 16 december 1911.