fbpx

Byggnadsvård i Halland

Här hittar du information om byggnadsvård i Halland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Halland

Här hittar du information om byggnadsvård i Halland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Halland

Byggnadsvårdsnätverk

Hallands Kulturhistoriska Museum

Hallands kulturhistoriska museum är ett regionalt museum som drivs av en ideell förening. Museets egenart grundar sig på föremålssamlingarna och deras karaktär, liksom på fästningen som kulturmiljö.

Byggnadsvårdsnätverk

Halländska hus och gårdar

Föreningens uppgift är att bevara och sprida intresset för våra byggtraditioner. Genom information, möten och studiebesök ska föreningen verka för att fördjupa medlemmarnas kunskaper och stimulera utbytet av erfarenheter. Ger ut medlemstidningen Ruckelbladet.

Byggnadsvårdsbutiker i Halland

Inga resultat hittades.

Gula listan i Halland

Gula listanHotat

Hällebäckshus i Laholm

Län: Halland Ort: Laholm En trevånings hyresfastighet med 50 lägenheter, uppförd 1968, hotas av rivning. Byggnaden kallas Hällebäckshus. Ägaren, Laholmshem AB,…
Gula listanHotat

Kvarteret Måsen

Län: Halland Ort: Falkenberg Uppdatering 2022-01-10 Länsstyrelen beslutar att avslå överklagan från fastighetsbolaget, och neka rivningslov. Enligt länsstyrelsens yttrande har…
Gula listanHotat

Ahlaskolans lärarbostad

Län: Halland Ort: Laholm, Ala 3:70 En av lärarbostäderna vid Ahlaskolan är rivningshotad på grund av bristande underhåll. Skolmiljön utgörs…
HotatAktuelltGula listan

Alléskolan

Län: Halland Ort: Kungsbacka Alléskolan i Kungsbacka, byggd 1947, är rivningshotad eftersom kommunen önskar bygga bostäder på platsen. Skolbyggnaden är gediget byggd…
AktuelltGula listanHotat

Kungsbacka

Län: Halland Ort: Kungsbacka Trafikverket tillsammans med Kungsbacka kommun planerar för att bygga ut järnvägsspåren och centralen inne i Kungsbacka…
Gula listanRivetAktuella

Kirunakolonin

Län: Halland Ort: Laholm Barnkolonin Kirunakolonin byggdes under 1920-talet. I Kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering har byggnaden fått klass B, det vill…
Gula listanHotat

Minneskyrkan i Vallersvik

Län: Halland Ort: Vallersvik, Kungsbacka Ett nytt planförslag innebär att Minneskyrkan i Vallersvik med tillhörande byggnader rivs, för att istället…
Gula listanRivet

Lindbergs Prästgård

Lindbergs prästgård från 1844 anses vara Hallands bäst bevarade prästgård. I regionens bebyggelseinventering är den bedömd som klass A vilket innebär att den anses vara särskilt värdefull. Prästgården är dessutom sedan många år dokumenterad i Nordiska museets inventering och är därmed av riksintresse ur kulturhistorisk synvinkel. Men nu har församlingens ledning bestämt att gården ska rivas och förslaget har klubbats igenom av kyrkofullmäktige…

Gula listanHotat

Kv Malmen och Charleshill

Kvarteret Malmen och Charleshill ligger strax norr om Varbergs innerstad. Här finns en blandad bebyggelse från 1880-1980-talet samt en rivningstomt. Området låg utanför stadens gräns och var länge obebyggd utmark och gården Charleshill anlades under tidigt 1880-tal. I kvarteret och i närområdet byggdes därefter olika mindre industrier blandat med större exklusivare bostadshus. På de obebyggda ytorna hölls såväl kreatursmarknader som industriutställningar. Under 1930-talet byggdes en rad arbetarebostäder här.

Gula listanRäddat

Lamellhus på Fågelvägen i Halmstad

Uppdatering dec 2016: I en artikel i Hallandsposten läser vi “De lägenheter som finns i de äldre hyresfastigheterna på Fågelvägen har dålig tillgänglighet. HFAB har tidigare haft planer på att antingen riva dem och bygga nytt, eller bygga på en vindsvåning och bygga utvändiga hissar…

RivetGula listan

Sporthallen

Rivningslov är beviljat och överklagande i alla instanser avslagna. Sporthallen är en klassisk idrottsarena och HK Drotts hemmaplan. Byggnaden uppfördes 1956 och ritades av dåvarande stadsarkitekt Svante Paulsson. Arenan är ut- och invändigt utsmyckad med konstverk av Halmstadsgruppskonstnären Sven Jonsson och danske kollegan Wilhelm-Bjerke Pedersen…

Gula listanRäddat

Hausknechtska huset

Huvudbyggnad i en äldre handelsgård, en tvåvåningsbyggnad i korsvirke byggd på 1790-talet, tidigare rivningshotad men nu startar en restaurering. Byggnaden är på väg mot en byggnadsminnesförklaring.