fbpx

Byggnadsvård i Halland

Här hittar du information om byggnadsvård i Halland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Halland

Här hittar du information om byggnadsvård i Halland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Halland

Byggnadsvårdsnätverk

Hallands Kulturhistoriska Museum

Hallands kulturhistoriska museum är ett regionalt museum som drivs av en ideell förening. Museets egenart grundar sig på föremålssamlingarna och deras karaktär, liksom på fästningen som kulturmiljö.

Byggnadsvårdsnätverk

Halländska hus och gårdar

Föreningens uppgift är att bevara och sprida intresset för våra byggtraditioner. Genom information, möten och studiebesök ska föreningen verka för att fördjupa medlemmarnas kunskaper och stimulera utbytet av erfarenheter. Ger ut medlemstidningen Ruckelbladet.

Byggnadsvårdsbutiker i Halland

Inga resultat hittades.

Gula listan i Halland

HotatGula listan

Hällebäckshus i Laholm

Län: Halland Ort: Laholm En trevånings hyresfastighet med 50 lägenheter, uppförd 1968, hotas av rivning. Byggnaden kallas Hällebäckshus. Ägaren, Laholmshem AB,…
HotatGula listan

Kvarteret Måsen

Län: Halland Ort: Falkenberg Uppdatering 2022-01-10 Länsstyrelen beslutar att avslå överklagan från fastighetsbolaget, och neka rivningslov. Enligt länsstyrelsens yttrande har…
AktuelltHotatGula listan

Alléskolan

Län: Halland Ort: Kungsbacka Alléskolan i Kungsbacka, byggd 1947, är rivningshotad eftersom kommunen önskar bygga bostäder på platsen. Skolbyggnaden är gediget byggd…
AktuelltHotatGula listan

Kungsbacka

Län: Halland Ort: Kungsbacka Trafikverket tillsammans med Kungsbacka kommun planerar för att bygga ut järnvägsspåren och centralen inne i Kungsbacka…
HotatGula listan

Minneskyrkan i Vallersvik

Län: Halland Ort: Vallersvik, Kungsbacka Ett nytt planförslag innebär att Minneskyrkan i Vallersvik med tillhörande byggnader rivs, för att istället…
HotatGula listan

Kv Malmen och Charleshill

Kvarteret Malmen och Charleshill ligger strax norr om Varbergs innerstad. Här finns en blandad bebyggelse från 1880-1980-talet samt en rivningstomt. Området låg utanför stadens gräns och var länge obebyggd utmark och gården Charleshill anlades under tidigt 1880-tal. I kvarteret och i närområdet byggdes därefter olika mindre industrier blandat med större exklusivare bostadshus. På de obebyggda ytorna hölls såväl kreatursmarknader som industriutställningar. Under 1930-talet byggdes en rad arbetarebostäder här.

RäddatGula listan

Lamellhus på Fågelvägen i Halmstad

Uppdatering dec 2016: I en artikel i Hallandsposten läser vi ”De lägenheter som finns i de äldre hyresfastigheterna på Fågelvägen har dålig tillgänglighet. HFAB har tidigare haft planer på att antingen riva dem och bygga nytt, eller bygga på en vindsvåning och bygga utvändiga hissar…

RäddatGula listan

Hausknechtska huset

Huvudbyggnad i en äldre handelsgård, en tvåvåningsbyggnad i korsvirke byggd på 1790-talet, tidigare rivningshotad men nu startar en restaurering. Byggnaden är på väg mot en byggnadsminnesförklaring.

keyboard_arrow_up