fbpx

Byggnadsvård på Gotland

Här hittar du information om byggnadsvård på Gotland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård på Gotland

Här hittar du information om byggnadsvård på Gotland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk på Gotland

Byggnadsvårdsnätverk

Gotlands museum

Gotlands Museum bildades 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner och gick då under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet. Museet flyttade år 1880 in i den sal som idag visar bildstenar – Bildstenshallen.

Byggnadsvårdsbutiker på Gotland

Gula listan på Gotland

AktuellaGula listanHotat

Atterdag 6

Byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för ett hus från 1800-talet i skiftesverk (bulhus) som ligger på fastigheten Atterdag 6, innanför Söderport. Fastighetsägaren ser rivningen som en nödvändig åtgärd för att möjliggöra för ett större utvecklingsprojekt inom fastigheten.

AktuellaGula listanHotat

Industrimiljö på Holmen

I ett nytt program som för närvarande är ute på samråd presenteras att de centrala delarna av Holmen i Visby avvecklas som hamn och övergår till ett mera allmänt verksamhetsområde med ny bebyggelse. Planerna innebär att ett antal byggnader från 1900-talets början hotas av rivning, däribland Sockelsilon från 1936 som är en av 7 kända silobyggnader av denna typ och pelarkranen ”elefanten” från 1900-talets början som är den äldsta kranen som används idag i Sverige…

Gula listanRivet

Högbryggan

Enligt artikel i lokaltidningen Gotlands Allehanda häromdagen kommer högbryggan i betong sannolikt att delvis rivas under hösten. Bryggan är från 1920-talet och är den enda bevarade högbryggan i sitt slag i landet.

Meny