fbpx

Byggnadsvård i Dalarna

Här hittar du information om byggnadsvård i Dalarna. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Dalarna

Här hittar du information om byggnadsvård i Dalarna. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Dalarna

Byggnadsvårdsnätverk

Helsingborgs museum

Helsingborgs museum är en av de stora museiaktörerna i Skåne. Vi förvaltar stadens museisamlingar och har en bred verksamhet med bl.a. publika evenemang, skolpedagogik, guidningar, visningar, konservering och samtidsdokumentation. Hos oss finns också stadsantikvarien placerad. Våra besöksmål är Fredriksdal museer och trädgårdar, Kärnan, Pålsjö mölla och Möllebacken.

Byggnadsvårdsnätverk

Dalarnas museum

Dalarnas museum är ett kunskapsföretag med ett 50-tal anställda, ett länsmuseum med uppdrag att verka i hela Dalarna. Museet besitter en mycket bred ämneskompetens som möjliggör ett brett arbetsfält och arbetar bland annat med arkeologi, utställningar, byggnadsvård, arkivhantering, bildbyrå, visningar och föredrag.

Byggnadsvårdsbutiker i Dalarna

Gula listan i Dalarna

HotatGula listan

Ferdinand Bobergs maskinhall

Batteritillverkaren Northvolt har köpt Kvarnsvedens pappersbruk och planen är nu att bygga om det gamla bruket till en tillverkningsanläggning. Borlänge kommun har nu gett klartecken till att Boberghallen kan rivas.

HotatGula listan

Lejonvillan

Län: Dalarna Ort: Mora Den så kallade Lejonvillan föreslås att rivas. Byggnaden ägs sedan 1995 av Mora kommun. Anledningen till…
RäddatGula listan

Morkarlby gamla skola

Morkarlby gamla skola i Mora hotas av rivning. En privat företagare vill riva byggnaden och uppföra ett 40-tal nya hyreslägenheter på tomten. Skolbyggnaden invigdes 1914 och besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Den är upptagen i det kommunala bevarandeprogrammet från 1991.

RivetGula listan

Islingby skola

Rivning. Islingby skola uppfördes 1909 efter ritningar av E. L Holmgren. Byggnadsminnesansökan avslogs av Länsstyrelsen och rivningen sker trots protester från lokalbefolkningen.

HotatGula listan

Berglunds tjärfabrik

Tjärfabriken har köpts av Auktionisten Roland Petterson i Rättvik, meddelar Föreningen Berglunds tjärfabrik i ett pressmeddelande. Föreningen har länge verkat för att starta ett museum i den unika miljön.

HotatGula listan

Rottneby herrgård

Uppdatering dec 2016: Anrika Rottneby Herrgård har varit stadd i ett sorgesamt förfall sedan decennier. Ny tycks dock ägaren Mikael Styrman fundera på en renovering. Vi håller tummarna.

RäddatGula listan

Köpmanshus på Falugatan

Rivningshotat. Byggnaden uppfördes på 1700-talet och är ett köpmanshus med en innergård, en unik miljö i hjärtat av Falun. Fastighetsägaren ville riva, men kommunen har skyddat byggnaden i ny detaljplan.

keyboard_arrow_up