fbpx

Byggnadsvård i Blekinge

Här hittar du information om byggnadsvård i Blekinge. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Blekinge

Här hittar du information om byggnadsvård i Blekinge. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Blekinge

Byggnadsvårdsnätverk

Blekinge museum

Blekinge museum startade sin verksamhet som museiförening 1899 och är idag ett regionalt museum med uppgift att fördjupa och förtydliga kunskapen om kulturarvet, särskilt det blekingska, och vara ett forum för aktuell samhällsdebatt.

Byggnadsvårdsbutiker i Blekinge

Gula listan i Blekinge

Gula listanHotat

Jannebergs gård

Län: Blekinge Ort: Karlshamn Karlshamns kommun har köpt in mark för att kunna använda till bostäder och företagsetableringar. I köpet…
Gula listanRäddat

Hamnmagasinen i kv Gulin

I centrala Karlskrona fanns tidigare två kulturhistoriskt värdefulla hamnmagasin, troligtvis uppförda under 1700-talet. De tillhörde stadens äldsta civila byggnader. Fastighetsägaren ville riva och underlät underhåll. Frågan om byggnadsminnesförklaring har varit uppe under flera år, men fastighetsägaren har motsatt sig detta. Nu är den ena byggnaden riven, och den andra står inför ombyggnad.

Meny