fbpx

Odla med Svensk Trädgård!

Att rusta och vårda ett äldre hus innebär ofta att få ta hand om en trädgård. Hur gör man? Räddningen finns och heter Svensk Trädgård – en organisation för trädgårdsintresserade där man kan få råd och inspiration.

Riksförbundet Svensk Trädgård är mötesplatsen för landets trädgårdsintresserade fritidsodlare. Cirka 32 000 medlemmar och närmare 180 lokala trädgårdsföreningar finns i hela landet, från Lappmarkens Trädgårdssällskap i norr till Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening i söder. Svensk Trädgård bildades år 1900, då under namnet Sveriges Pomologiska förening, och bytte namn 1965 till Svensk Trädgård eftersom verksamheten kommit att rikta sig främst till villa- och radhusägare.

Sedan 100-årsjubileet år 2000 har Svensk Trädgård haft en medlemsökning på 35 procent och 46 nya föreningar har bildats. Trädgårdsskötsel är faktiskt den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus näst efter promenader!

Gratis rådgivning
Medlemmarna i Svensk Trädgård får gratis rådgivning i trädgårdsfrågor av Svensk Trädgårds konsulent, på telefon eller per mail. I medlemstidningen Hemträdgårdens sex nummer per år ger landets bästa trädgårdsskribenter handgripliga råd och tips för odlingssäsongen. Här får man dessutom utblickar i trädgårdsvärlden, trädgårdshistoria, nyheter och boktips. De lokala trädgårdsföreningarna ordnar regelbundet program med kurser, föredrag och växtbytardagar. På träffar och trädgårdsvandringar möts medlemmarna och lär sig mer och byter erfarenheter. Det kan handla om beskärning, kompostering, jord och planering eller om skadegörare – då kallas det ibland skämtsamt lusvandringar. De kan ledas av lokala experter eller Svensk Trädgårds konsulenter.

Som medlem får man också en rad rabatterbjudanden, både genom den lokala trädgårdsföreningen och genom Svensk Trädgård centralt. På www.tradgard.org finns speciell information om detta på medlemmarnas egna sidor.

Svensk Trädgård arrangerar också medlemsresor, både trädgårdskryssningar till Finland och Estland och natur- och trädgårdsresor i samarbete med Favoritresor. Med ciceroner som Lars Krantz (Wij Trädgårdar, Ockelbo, tidigare Rosendals trädgård) och Gunnel Carlson (känd från TVs Gröna rum) går årets resor till Spanien och Danmark. En resa till engelska trädgårdar, både klassiska och mer ovanliga, leds av Elisabeth Svalin Gunnarsson, Svensk Trädgårds förbundssekreterare. För kommande år planeras resor till Holland, Italien, Egypten, Frankrike, Norge och Japan. Se www.favoritresor.se.

Glöm inte att dokumentera
Det är roligt att ha bilder från husets renovering, före och efter, och hela processen. Lika roligt är det att ha trädgårdsbilder – gärna från olika årstider – det är ett stöd för minnet. En gyllene regel är att inte göra något alls i trädgården det första året, utan noga se vad som växer och var. Därför är det bra att regelbundet skriva i en trädgårdsdagbok och att göra en enkel ritning över sin trädgård och rita in vad som växer. Då behöver man inte gräva sönder lökarna som inte syns när man vill plantera nya perenner, till exempel.

Läs och lär
För att odla med hänsyn kan man ta hjälp av Svensk Trädgårds nya broschyr med miljötips, 11 gröna punkter för Miljöhänsyn i trädgården, se www.tradgard.org under Kunskap/miljö. Här finns praktiska råd om kretsloppstänkande i trädgården, god markvård, friskt och härdigt växtmaterial, biologisk mångfald och miljövänliga material, metoder och produkter.

Det finns en uppsjö av trädgårdsböcker och två av dem vill vi framhålla som särskilt intressanta för den som vill bevara trädgårdsarvet eller skapa tidstypiska drag i sin trädgård. Christina Ilminges Bevara och sköta en gammal trädgård vänder sig till alla som vill bevara en äldre uppvuxen (och ibland igenvuxen) trädgård. Hon tar upp trädgårdar vid torp, egnahem, jordbruk, stadsvillor och koloniträdgårdar och ger förslag på gammaldags rabatter och planexempel på hur äldre trädgårdar i varierande skick kan bevaras på ett varsamt sätt så att en ursprunglig helhet inte går förlorad.

I Åsa Wilkes Villaträdgårdens historia får vi 150 års perspektiv, de första sommarvillornas trädgårdar med punchverandor och syrener, villaträdgårdarnas arkitektoniska trädgård, egnahemsträdgårdarna, funkisträdgårdarnas sparsmakade gräsmattor, den praktiska trädgården i radhus och villaområden och dagens mer individualistiska trädgård. Här finns listor med periodernas populära växter och konkreta tips om hur karaktären från en period kan bevaras och betonas i dagens trädgård.

Naturligtvis finns det mycket matnyttigt att hämta på nätet, några adresser till intressanta webbplatser finns bland de gröna länkarna härintill. Fler finns på Svensk Trädgårds hemsida.

LÄS MER

  • Anna Andréasson, Trädgårdshistoria för inventerare, 2007, utgiven av POM, Programmet för odlad mångfald, finns även på deras hemsida.
  • Sten och Katarina Dunér, Den gyllene trädgården. Trädgårdens idé- och kulturhistoria från Adam till Örtagård, 2001
  • Maria Flinck, Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar, 1994
  • Christina Ilminge, Bevara och sköta en gammal trädgård, 2002
  • Ann-Christin och Dan Rosenholm, Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård, 2006
  • Inga Wallenquist, Våra älskade torpväxter, 2007
  • Åsa Wilke, Villaträdgårdens historia, 2007


Gröna länkar

Stella Westerlund

är marknadsansvarig på Riksförbundet Svensk Trädgård och författare till Emma Lundbergs trädgårdskonst (1997) och Gotländska trädgårdar (2007)

stella.westerlund@tradgard.org

2/2008

keyboard_arrow_up