fbpx

Gamla Stuvsta Livsmedel

Län: Stockholm
Ort: Stuvsta, Huddinge, Oden 3 och 6

Uppdatering november 2022: Huset är rivet.

Uppdatering september 2022: Brevskrivare har kontaktat kommunen i ärendet Gamla Stuvsta livs som nu har fått ett rivningslov. Fastighetsägaren har redan börjat riva huset. Ärendet för rivningslovet på fastigheten Odin 6 har ärendenummer MBF 2021-002252.

Uppdatering augusti 2022: Odin 3, där Gamla Stuvsta Livsmedel ligger, har fått rivningsbeslut. Diarienr MBF 2021-002358

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga bostäder och bedriva centrumverksamhet på fastigheterna Odin 3 och 6. Planen medger rivning av en villa och ett affärshus. Butiken är Stuvstas äldsta bevarade butiksbyggnad, och präglad av 1920-talsklassicism. Den berättar mycket om Stuvsta som ett municipalsamhälle.
I den antikvariska bedömningen av planförslaget står bland annat att rivning av 1930-talsvillan innebär att en välbevarad villa från områdets utbyggnadstid försvinner och medför en viss minskning av den kulturhistoriska miljön. Rivning av affärshuset medför att en viktig pusselbit i Stuvsta centrums historia försvinner.
Förslaget med nya byggnader i fem våningar bryter mot områdets befintliga skala, den äldre centrumbebyggelsens och villaområdets karaktär. Sammantaget bedöms förslaget avvika mot den befintliga bebyggelsen skala och volymer.

Antikvarisk bedömning: https://www.huddinge.se/contentassets/a3693a504f58455d823686b4b7e04bea/odin-kulturmiljo.pdf

keyboard_arrow_up