Nytt massivt golv på befintligt

Slipade golvet som ligger dirket på mullbänken som tyvärr var lite för maskangripet, troligvis då torpet tidigare stått uoppvärmt på vintrarna. Öppnade litet titthål och mullbänken ser fin och torr ut och går hela vägen upp till golvbrädorna, även i hörnen. Har köpt nytt obehandlat furugolv på 14 mm som vi tänkt skruva direkt i det befintliga golvet. Mellan golven tänker vi lägga lumppapp.

Bör det nya golvet läggas tvärs över det befintliga (relativt jämna) golvet eller går det lika bra att lägga det i linje med det? Vad rekomenderas och varför? Bör man även limma i skarvarna?

Svar:

Förutsatt att grunden är helt torr bör det inte vara ett problem med ett nytt trägolv ovanpå med grålumpapp mellan. Riktningen har mindre betydelse annat än att det kan sätta myror i huvudet på besökande byggnadsantikvarier. Historiskt korrekt är ju att lägga dem vinkelrätt mot bjälklagsriktningen. De nya golvbrädorna kommer att krympa om huset hålls uppvärmt. En del väljer att lägga golvet flytande, dvs inte fäst i underlaget men med ett så tunt golv finns risk att det sviktar lite. Flytande golv limmas i sponten och fördelen är att det rätt utfört inte blir springor mellan brädorna. Men man brukar bli tvungen att komplettera med nån bräda i kanten när golvet torkat ihop. Om ni väljer att fästa golvet med skruvar kan ni skruva glest och lossa nästa såsong i februari (då det bör vara som mest torkat) och banka ihop innan ni skruvar fast igen som vanligt.