fbpx

Nytt golvbjälklag (på jordgolv)

Jag undrar om ni kan hjälpa mig med en teknisk lösning för mitt sommarhus på Gotland, kalkstenshus 1800-tal. Jag har gjort en tillbyggnad (ca 50kvm) som är isolerad (isolerad Leca med puts på in-utsida) som kan användas vintertid. Den g:la delen som frågan gäller ska bara användas under den varma årstiden.
Jag har rivit ut det g:la golvet som var ruttet, golvreglar (stockar) i jord med grova golvplank. Idag finns alltså ett jordgolv som är torrt.
Jag planerar att regla upp ett nytt golv enl. bifogad skiss. Upplag för reglar med betong mot den g:la stengrunden.
Det nya golvet behandlas med lut och såpa så att det kan ”andas” Är det ok med spontade golvbrädor eller blir det bättre luftcirkulation med ospontade brädor. Huset ska putsas på in och utsida. Tror ni lösningen är ok eller har ni en bättre lösning?

Svar:

Den föreslagna konstruktionen är en modern variant av mullbänksgrund med leca istället för jord och bör fungera bra. Lägg en markduk under lecan så att lecan separeras från jorden och minskar sättningen av materialet. Murverket i grunden skall vara tätt, använd vindduk eller lera om det finns otätheter. Tänk på att lägga ett tätskikt mellan bjälkändar och mur för att minska fuktinträngning i ändträet när murverket blir fuktigt. Förr använde man näver, idag används ofta takpapp eller motsvarande. Mellan lecan och golvet kan man lägga på lera för att minska luftrörelser och stegljud. Om det är torrt i grunden kan man överväga ett mer elastiskt mellanskikt som till exempel lin, framförallt längs ytterväggarna för att minska luftrörelser. Rådgör med en hantverkare som har arbetat med liknande konstruktioner tidigare, du hittar dem via dina länsombud.

Lut är en modern golvbehandling för att skynda på åldrandet. Eftersom det bryter ned ytträet i golvvirket brukar det inte rekommenderas inom byggnadsvården. Vanlig såpskurning fungerar bäst. Tät färg eller täta mattor skall undvikas på golvet.

Golvvirket krymper vid uppvärmning under den kalla årstiden och ett ospontat golv får glipor ner mot fyllningen.

 

keyboard_arrow_up