fbpx

Nylunds Pianofabrik, Bryggeriet Holmen, Weilands tryckeri

Län: Uppsala
Ort: Uppsala
Datum: 20-02-2019

I det äldre industriområdet Främre Boländerna planeras för utveckling och förtätning. I riktlinjer för planarbetet står bland annat ”Byggnader och kvarter som är kulturhistoriskt värdefulla bidrar till att stadsdelen blir mer intressant och varierad. Det bör alltid undersökas om några av de utpekade byggnaderna, eller delar av dem, kan återanvändas när området omvandlas.”
Detta kan knappast tolkas på annat sätt än att man önskar titta på möjligheten att riva de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

Nylund & Son i september 2019. Foto: Ulkl – Ulf Klingström
keyboard_arrow_up