Nyköpings gamla stationsbyggnader (resecentrum)

Län: Södermanland
Ort: Nyköping
Datum: 05-05-2014

 

Nyköpings kommun vill bygga ett nytt resecentrum vid Nyköping C. Man befinner sig fortfarande i ett startskede med detaljplanen och inga detaljer är fastslagna, men risken finns att den idag relativt kompletta och arkitektoniskt sammanhållna stationsmiljön förvanskas genom rivningar och okänsliga kompletteringar av bebyggelsen. En ny stationsbyggnad avses anläggs vid Brunnsgatan och i direkt anslutning till den en bussterminal. Två större parkeringar föreslås och planområdet rymmer även ca 200 nya bostäder. Stationsområdet etablerades under 1910-talet i samband med att statsbanan Järna-Nyköping-Åby byggdes. Stationshuset, ritat av Folke Zettervall, är redan byggnadsminne och fråga om byggnadsminnesförklaring har väckts för såväl det mäktiga godsmagasinet som två mindre byggnader.

Externa länkar
Så här vill kommunen att resecentrum i Nyköping ska se ut | Sn.se 18 jan 2017
Nyköpingsborna önskar att det historiska bevaras | Nyköping.se 1 juli 2016
Detaljplan för Resecentrum
Byggnadsminnesutredning Nyköpings Stationsområde 2012:10

Uppdateringar
01-07-2016
Nyköpingsborna vill att de historiska miljöerna bevaras.
“I de öppna kommentarerna var det flera personer som lyfte önskan om att det historiska ska bevaras även om vårt nya resecentrum ska vara modernt och gärna med en arkitektonisk vision. Hur platsens historiska miljöer, i form av nuvarande stationsbyggnad och de två godsmagasinen, ska bevaras vet inte projektmedlemmarna i dagsläget. Det är en av de frågorna som kommer att behandlas under hösten.”

Nu har Nyköpingsborna sagt sitt. De vill att de historiska byggnaderna bevaras och utnyttjas till något offentligt, typ café. Från Svenska Bygnadsvårdsföreningen lyfter vi på hatten för deras kloka åsikter, som vi till fullo ställer oss bakom. Låt oss hoppas att deras förtroendevalda politiker och anställda tjänstemän är lika kloka. /PS
Källa  nyköping.se

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler