fbpx

Nygamla tapeter

Duros arbete med att återskapa gamla tapetmönster bygger på traditionell limtrycksteknik.

Duro är Sveriges äldsta tapetfabrik. Alltsedan starten 1930 bedrivs verksamheten i samma lokaler i Hagaström utanför Gävle. Ledstjärnor för Duros tapettillverkning är miljövänlighet, hög tvättbarhet och svensk/skandinavisk design.

Duro har sedan lång tid återskapat gamla mönster. Sedan 1968 finns i sortimentet en speciell kollektion som bara innehåller gamla mönster, Duro Gammalsvenska. Den första kollektionen 1968 följdes av nya 1976, 1985 och 1991. I år, 1999, har en ny Gammalsvenska kommit ut.

Duros tryckteknik, limtrycksmetoden, är densamma som använts industriellt sedan mitten av 1800-talet, och är en förutsättning för korrekt återskapande av gamla mönster.

Gamla tapetmönster?

Sedan starten har folk till Duro skickat in gamla tapetbitar som man hittat vid till exempel renoveringar. Det har alltid funnits ett intresse för det egna husets historia, och ofta har man bett om tidsbestämning av insänt fragment. Detta intresse har ökat under senare år, idag efterfrågas nästan enbart tidstypiska kulörställningar, till skillnad mot tidigare, då det fanns en efterfrågan även på modernare kulörer i ett gammalt mönster.

I den kollektion som nu återskapats har vi konsekvent utgått ifrån mönstrets originalfärg eller tidstypiska färger. Mönstren har främst hämtats från Duros lager av tusentals tapetfragment. För att skapa en lämplig sammansättning av kollektionen av gammalsvenska tapeter måste ingående mönster ha vissa egenskaper:

1. Mönstren skall vara kommersiellt gångbara.
2. Vi vill kunna erbjuda mönster för stora lägenheter och herrgårdar liksom även för små torp och kammare.
3. Mönster från olika tidsperioder och stilar ska vara representerade.
4. Mönstren skall kunna finnas i varierande kulörer och styrkor.
5. De gamla tapetfragmenten skall vara av sådan storlek att en rekonstruktion av mönstren och eventuellt omformning till valstryck är möjlig.

1999 års gammalsvenska kollektion

Efter en genomgång av samtliga tapetfragment i samlingen gjordes ett preliminärt urval av ett hundratal intressanta mönster, som vart och ett uppfyllde de nämnda kraven. Det slutliga urvalet stannade så småningom vid 22 tapetmönster och 7 bårdmönster för att få en kollektion i lämplig storlek.

Under hela arbetet har antikvarie Åke Nisbeth bidragit med synpunkter både på mönsterurval och färgåterskapande. Detta är speciellt intressant för oss, då han i egenskap av antikvarisk expert vid Riksantikvarieämbetet år 1968 deltog i framtagningen av den första Duro Gammalsvenska kollektionen.

Idag använder vi moderna gummivalsar som graveras med laserteknik. När vi istället för ett mönsteroriginal endast har en tryckt tapet att utgå ifrån måste justeringar ske för färgavläggen så att det kommande nytryckta resultatet blir så likt originalfragmentet som möjligt. Varje limtrycksmaskin är en egen personlighet som sätter sin prägel på tapettrycket. Limfärgens beskaffenhet har också varierat under åren.

Som förberedelse inför färgsättningsarbetet vid våra tryckmaskiner har vi arbetat med datafärgsatta förslag. Detta för att tidigt kunna komponera en varationsrik kollektion och för att stämma av att vi tolkat respektive tids kulörer rätt. Där har Åke Nisbeths kunskaper varit ovärderliga, då ett fragment oftast bara finns i en kulörställning och önskemålet är att återskapa tidstypiska alternativa kulörer, såsom de med den tidens pigment hade kunnat se ut.

Valsar och kollektionsböcker

Praktiskt taget alla gamla valsar och kollektionsböcker finns kvar i Duros ägo. Teoretiskt kan vi alltså trycka om gamla Duromönster med dessa valsar. I praktiken kan dock vissa svårigheter uppstå. Alla valsar är inte i perfekt skick och dessutom kan viss kunskap och erfarenhet när det gäller behandling av trävalsar ha gått förlorad. Trävalsar kräver en annan behandling än dagens gummivalsar, med bl. a. blötläggning före användandet för att förhindra att träet sväller under tryckningen.

Egna tapeter?

Vi får ofta önskemål från kunder som vill ha sina egna gamla tapeter nytryckta. Tyvärr är investeringen i nya valsar stor och det blir mycket dyrt att ta fram t. ex. tio rullar av en tapet. Detta gäller även om Duro har kvar de gamla valsarna, eftersom limtrycksmaskinerna kräver hantverksmässig behandling med många manuella moment för injustering. Att t. ex. ställa in en maskin flera timmar för att trycka i tio minuter är kostsamt. Därför behöver vi trycka ett större antal rullar när vi startar en tillverkning.

Förändrad teknik

Tapeter från 1700-talet trycktes med schabloner eller handmålades direkt på vägg eller på pappersbitar som sedan syddes ihop till våder.

När papper började tillverkas på löpande bana i mitten av 1800-talet började även tapeter tryckas på papper i valstrycksmaskiner. Man överförde direkt blocktryckets princip till utskurna trävalsar där den tjocka limfärgen ströks på toppen av mönstret. Man använde päronträ, det hårdaste träslaget.

Sedermera avlöstes de helt trätillverkade valsarna av mässingsstuckna valsar där fina detaljer bestod av mässing. De var i bruk när Duro 1930 startade sin verksamhet. En speciell yrkesgrupp, valsstickare, spikade mönstret med smidda metallbitar i valsens träkärna. Stora tryckytor fick sin vackra gräng genom att man i konturen fyllde hålrummet med filt.

Så tillverkas Durotapeterna idag

Först infärgas det oblekta råpapperet med en bottenfärg. Dels för att ge en bakgrund till mönstret och dels för att hindra att papperets åldringsprocess gör att tapeten gulnar. Denna botteninfärgning görs i en speciell maskin, där rikligt med färg påförs papperet. Med tryckluft blåses överflödig färg tillbaka i processen, så att en helt jämn yta återstår.

Tapetens mönster trycks sedan i mönstertrycksmaskiner som har ett färgverk för varje färg som ingår i mönstret. Dessa färger tillverkas av Duro och är unika för varje artikel. I dessa färgverk överförs färgen via en duk till tryckvalsen, som sedan trycker mönstret på bottnen.

Den speciella limtrycksmetoden ger med sina stora färgmängder en vacker tryckyta med s. k. gräng, ett mönster som den tjocka färgen i sig själv ger.

När valsen lämnar papperet läggs en »vall« av färg av i kanten på den tryckta mönsterdelen, ett s. k. avlägg som ger tryckytan liv. På toppen läggs sedan en vattenbaserad ytlack som gör tapeten tvättbar med tvål och vatten.

Papperskvalitet och den allmänna miljön i hemmen på 1800-talet gjorde att tapeterna fort blev smutsiga. Vi ser ofta flera lager av samma typ av mönster på de insända sjoken med tapeter. Man tapetserade alltså om ofta.

Dagens krav på kvalitet

Dagens konsumenter har helt andra krav på tapeternas kvalitet. Mönsterpassningen skall vara exakt, tapeten skall vara lätt att hantera vid uppsättning och den skall hålla sig fräsch länge. Duro anser sig med bibehållande av den gamla tekniken och de gamla maskinerna och med hjälp av egen utveckling kunna kombinera det traditionella och vackra uttrycket som en limtryckstapet ger, med moderna kvalitetskrav.

En Durotapet håller mycket hög kvalitet både när det gäller tvättbarhet och ljusäkthet. Tapeten är också mycket lätt att hantera. Duro Gammalsvenska tapeter är förklistrade, vilket gör hanteringen än enklare.

Med vår Gammalsvenska kollektion har vi velat återskapa gamla mönster. Att göra gamla tapeter rättvisa är bara möjligt genom den traditionella tryckteknik vi använder. Vår förhoppning är att kollektionen kommer inredningsintresserade till nytta och glädje.

Fragment som ligger till grund för mönstret Akantusbård.

Duro har de flesta valsar och kollektionsböcker kvar sedan verksamhetsstarten 1930.
Ur samlingarna visas här en stucken trävals som 1955 tryckte den gula färgen i mönstret Futura, ritat av Brita Neuberg.

Monika Juhlin-Boström

Produktchef på Duro Sweden AB

4/199

keyboard_arrow_up