fbpx

Ny entré till villa från 1920

Huset före tillbyggnaden. Fotograf/Illustratör: Eva Werkelin

1920-talsvillan i Visby hade blivit för trång. Eva Werkelin, arkitekt i Visby, berättar här hur familjen resonerade sig fram till en smidigt anpassad tillbyggnad på 16 kvm.

Utgångsläget var att vi behövde en större hall. När vi ändå skulle göra en större hall ville vi passa på att bygga ett arbets- och gästrum också. Sammanlagt blev det ett behov på ca 16 kvm. Hur skulle vi göra en tillbyggnad på vårt 20-talshus? Det var viktigt att inte täppa för och breda ut sig på tomten – huset måste fortfarande uppfattas som en fristående villa där ursprunget ska signalera det nätta relativt detaljrika 1920-talshuset.

Välkomnande från gatan

Tillbyggnadens framsida, mot gatan. Fotograf/Illustratör: Eva Werkelin

Viktigt var att den nya entrén skulle annonsera sig mot gatan – ge ett välkomnande intryck för besökare. Samtidigt som den bästa funktionen för familjens del var en entré från gårdssidan där garage och cykelställ finns. Vi ville inte ha en finentré och en separat groventré. Lösningen i den nya tillbyggnaden blev en genomgående hall med en dörr mot gatan och en mot baksidan. Tillbyggnadens volym och skala fick inte dominera över husets ganska markanta karaktär med t ex den branta taklutningen. Därför valdes en ganska flack taklutning och plåttak istället för tegel. Vi strävade också efter livförskjutningar på både fram- och baksida så att inte konstiga möten skulle uppkomma. På framsidan lät vi trappan få en generös bredd, samtidigt som den binder samman det nya med det gamla.

Ursprungligt formspråk

Eftersom det rörde sig om en mindre tillbyggnad ville vi inte plocka de stora detaljerna från huset utan valde att kopiera t ex fönsterstorlek och proportioner från en tidigare ombyggnad – en inbyggd veranda – 1930-tal. Formspråket skulle fortfarande vara detsamma som på den ursprungliga delen av huset. Snickerier såsom bärningar, räcken och stolpar kopierades från den ursprungliga verandan som togs bort i samband med tillbyggnaden

Dörren hittades på kvällspromenad

Ursprungsdörren var sedan länge borttagen och ersatt med en dåligt anpassad dörr (med försök till gammal stil). Valet av ny dörr gjordes efter ett antal kvällspromenader i områden med villor från samma tidsepok. Vi fann ett hus med en snygg ursprunglig dörr med ett runt fönster och hittade efter lite letande en liknande dörr i standardsortimentet hos en dörrfabrikant. Huset ligger vid en relativt vältrafikerad väg och tillbyggnaden har bidragit till en rumsskapande förbättring av trädgården. Vi har fått en klar avgränsning mellan fram- och baksida men ändå med ett bra fysiskt och visuellt samband.

Eva Werkelin

Planarkitekt på stadsarkitektkontoret i Visby

eva.werkelin@sak.gotland.se

2/2006

keyboard_arrow_up