fbpx

Ny bok av Kjell Forshed

Ny bok: Kjell Forshed, Att vara sin formel trogen – Arkitekturens hantverk

En välskriven, vacker och inspirerande lärobok om att utveckla en helhetssyn på stadsplanering och byggande – allt från den goda bostaden – till vackra stadsmiljöer – till  stadens planering som helhet.

Kjell Forsheds formel handlar om den låga täta mänskliga kvartersstaden – småstaden, trädgårdsstaden och villastaden – eller kanske ”hus i natur”-principen. Stadsmiljöer som utgör en genomtänkt helhet med stadsrum som samverkar och varierande bebyggelse med en blandning av hustyper som småhus, radhus, parhus och grändhus, men även låga flerbostadshus.

I sina projekt lämnar Kjell Forshed ingenting åt slumpen – vårdad arkitektur med välstuderade detaljer, vackra gaturum och allmänna platser med grönska och välplanerade bostäder. En viktig poäng som han visar med sina projekt är att exploateringen kan bli lika hög med en noggrann planering med lågt och tätt som med högt och glest. Utredningar visar också att just den låga kvartersstaden är mycket uppskattad av människor.

Kjell Forshed betonar vikten av en god anpassning till platsen. Att läsa av platsens anvisningar genom att noggrant studera nivåer, vyer och vegetation och ”att vara skalan trogen” vid kompletteringar i befintliga miljöer. Han betonar vikten av att lära av hur vi gjort tidigare och vad som stått sig och menar att ”omsorgsfull planering och hög kvalitet i det byggda är det billigaste vi kan åstadkomma inför framtiden”. Hans förhållningssätt är grundläggande för att kunna värna värdefulla kultur- och naturmiljöer i stadsbyggnaden.

Det har hunnit bli många projekt under tiden 1967-2020. Kjell Forshed utsågs år 2015 till en av årets byggnadsvårdare för sina väl utförda projekt. Skissarbetet och processen beskrivs ingående för många av projekten i boken som är rikt illustrerad med både skisser och foton från färdiga projekt. Läs boken och inspireras!

Kristina Berglund, Arkitekt SAR/MSA, adjungerad styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kjell Forshed mottog år 2016 Svenska byggnadsvårdsföreningens utmärkelse Årets byggnadsvårdare.

keyboard_arrow_up