Nu är det årsmöte!

Dagordning
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera protokollet
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
6 Fastställande av dagordning
7 Framläggande av årsredovisning
8 Framläggande av revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11 Val av ordförande i styrelsen för ett år
12 Val av hälften av styrelsens ledamöter för två år
13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
14 Utseende av ordförande och två andra ledamöter i
valnämnden för ett år
15 Fastställande av verksamhetsplan för nästföljande
kalenderår
16 Fastställande av årsavgifter för år 2020
17 Behandling av motioner
18 Övriga frågor

 

Årsmötet äger rum fredagen 24/4 kl 17-18:30. Årsmötet genomförs i år för första gången digitalt på grund av Coronaviruset. I vanliga fall är årsmötet öppet utan föranmälan, men i år behövde vi din anmälan senast 20/4 för deltagande. Anmälda deltagare får en länk till den angivna e-posten som de använder för att ansluta till mötet.

Redan klockan 16:30 kan du gå in på möteslänken som mejlats ut samma dag. Då håller vi ett frivilligt ”förmöte” där vi berättar hur mötestekniken fungerar och förklarar och testar funktioner. Dessutom hjälper vi dig som behöver, att logga in.

Vill du inte vara med på förmötet? Gå ändå in på den utskickade möteslänken i god tid innan mötet, så att du inte missar något.

VAD BEHÖVER JAG?
För att delta i mötet behöver du en enhet (t ex dator, surfplatta eller mobiltelefon) med internetuppkoppling. Du behöver även en högtalare eller hörlurar och mikrofonfunktion. Vi använder oss av kamerafunktionen så att vi alla kan se varandra.

FULLMAKT
Företräder du en annan person behöver du ha en fullmakt från denne.

OBS! Fullmakten ska skickas in till kansliet av personen som ger ut fullmakten. I fullmakten ska personen som tar emot fullmakten namnges. Fullmakten behöver vi ha på kansli@byggnadsvard.se senast imorgon torsdagen 23/4 kl. 15:00.

HUR GÅR DET TILL?

  1. Du får under fredagen ett mejl med en länk i. Klicka på länken.
  2. Du fyller i ditt för- efternamn och mejladress.
  3. Du hamnar i ett så kallat väntrum tills mötesvärden släpper in dig. Bli inte orolig om det tar lite tid, vi är många som ska ansluta samtidigt.
  4. Nu är du ansluten till mötet. Välkommen!

DET FUNKAR INTE!
I vissa fall kan det underlätta att ladda ner appen/programmet Zoom. Får du det ändå inte att fungera? Vi hjälper dig! Mejla kansli@byggnadsvard.se 

Dokument

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019

Valberedningens forslag till styrelse 2020-2021

  1. Alternativt medlemsfrågsförslag, inskickat av Fredrik Trane

2. Alternativt medlemsförslag för styrelse, inskickat av Björn Hasselgren

Här hittar du tidigare års verksamhetsberättelser samt stadgar