Norrvikens trädgårdar

Län: Skåne
Ort: Båstad
Datum: 19-11-2008

Den 22 okt antog kommunfullmäktige den detaljplan som medför exploatering av Norrvikens trädgårdar. Norrvikens Trädgårdssällskap överklagar. Läs artikel i Helsingborgs dagblad. (Länk nedan).

Uppdateringar
17-08-2011
Länsstyrelsen meddelar att markarbeten och avvattningsåtgärder i Norrvikens trädgårdar kan hota den fridlysta vattensalamandern. Därför kräver Länsstyrelsen i Skåne län att alla exploateringsåtgärder omedelbart upphör. De gör även en åtalsanmälan för misstänkt brott mot artskyddsförordningen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida i länken nedan.
25-04-2013
Norrvikens trädgårdar i Båstad förklaras som ett riksintresse för kulturmiljövården, enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.

Externa länkar
Helsingborgs dagblad
Länsstyrelsens hemsida
Paulssons trädgård blir riksintresse