Norrvikens trädgårdar

Län: Skåne
Ort: Båstad
Datum: 19-11-2008

Den 22 okt antog kommunfullmäktige den detaljplan som medför exploatering av Norrvikens trädgårdar. Norrvikens Trädgårdssällskap överklagar. Läs artikel i Helsingborgs dagblad. (Länk nedan).

Uppdateringar
17-08-2011
Länsstyrelsen meddelar att markarbeten och avvattningsåtgärder i Norrvikens trädgårdar kan hota den fridlysta vattensalamandern. Därför kräver Länsstyrelsen i Skåne län att alla exploateringsåtgärder omedelbart upphör. De gör även en åtalsanmälan för misstänkt brott mot artskyddsförordningen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida i länken nedan.
25-04-2013
Norrvikens trädgårdar i Båstad förklaras som ett riksintresse för kulturmiljövården, enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.

Externa länkar
Helsingborgs dagblad
Länsstyrelsens hemsida
Paulssons trädgård blir riksintresse 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!