fbpx

Norrbergsskolan, Vaxholm

Län:Stockholm
Ort: Vaxholm
Datum: 27-03-2016

Uppdatering 2020-06-30
Så kom domen från Mark- och miljödomstolen: Alla överklaganden avslås. Nu kommer Vaxö Sjöstad att byggas, och kampen för att bevara den småskaliga skärgårdskommunen är förlorad. Kommunens planmonopol vägde tyngre än medborgarnas argument och inte ens strandskyddet gav något skydd åt området.

2019-07-02
Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik Jerkhe, invigdes den 26 augusti 1953. Som en följd av projektet Campus Vaxholm, som bl a innehåller en nybyggd högstadieskola på annan plats på orten, skall skolverksamheten nu flyttas. Den sjönära tomt Norrbergsskolan står på planeras istället för bostadsbebyggelse, och skolbyggnaderna hotas av rivning. Norrbergsskolan är märkligt nog varken q-märkt i plan eller utpekad som kulturhistorisk värdefull i inventeringar. Skolan är dock synnerligen väl byggd och arkitektoniskt gestaltad (se bl a länk från tidningen Tegel 1957) samt i ett fint och välhållet skick med flertalet av de ursprungliga detaljerna bevarade. Dess värde ur arkitektonisk och kulturhistorisk synvinkel torde därför vara oomtvistligt. Även ur ett resurshushållningsperspektiv känns en rivning av en sådan märkesbyggnad som ett beslut som går i uppseendeväckande otakt med tiden. Planerna på nedläggning och rivning har också mötts av omfattande debatt och kritik, såväl politiskt som från kommunmedborgarna. Svenska byggnadsvårdsföreningen har därför valt att idag, den 27 mars 2016, placera Norrbergsskolan i Vaxholm på Gula Listan, en nationell varningslista över hotade svenska kulturmiljöer. / PS

Externa länkar
https://www.viktigastivaxholm.com/blog-6
Rädda Norrbergsskolan (Facebookgrupp)
Skola i Vaxholm (artikel om Norrbergsskolan ur tidningen Tegel år 1957)
Norrbergsskolan (Vaxholms Kommun)
Politisk strid om ny skola i Vaxholm
Kritikerna vägrar ge sig. Planen att riva Norrbergsskolan väcker starka känslor hos föräldrar.
Riv inte Norrbergsskolan (Socialdemokraterna Vaxholm)
Campus Vaxholm (Vaxholms Stad)