fbpx

Nomadskolan

Län: Norrbotten
Ort: Arjeplog

Byggnaden representerar skolformen sameskola som finns parallellt med den svenska grundskolan, och som lyder under grundskolans läroplan. Byggnaden i Arjeplog har varit uthyrd till Studieförbundet ABF samt andra föreningar och företag som har haft sin verksamhet i byggnaden. Nu anses den vara uttjänt och i dåligt skick. Att rusta upp den blir oskäligt dyrt. Kommunens fastighetschef menar att det inte går att hävda någon särprägel som är värd att bevara, medan Norrbottens museum hävdar immateriella kulturvärden, att huset berättar en historia bara genom att finnas på platsen.

En ansökan om rivningslov har godkänts av miljö- bygg och räddningsnämnden, men beslutet har överklagats av Norrbottens museum. Museet menar att byggnaden berättar om synen på samiska utbildningsförhållanden och samisk kultur.  Museet skriver: ”Arjeplogs historia präglas starkt av den samiska närvaron, något som naturligt är svårt att avläsa i Arjeplogs byggda miljö. Den samiska kulturen måste förstås både med ett materiellt och ett immateriellt värde. En del kulturyttringar kan bestå i byggnadens funktion och historia, snarare än fysiska gestaltning.”

Även Samhällsbyggnadsenheten har föreslagit avslag på ansökan om rivningslov.

Bild: Marianne Hoffman
Länk till artikel i Arjeplognytt: https://www.arjeplognytt.se/2021/12/08/rivningslov-overklagat/

keyboard_arrow_up