fbpx

Län: Kalmar
Ort: Emmaboda
Datum: 19-11-2008

Emmaboda, Neikterska magasinet. Rivningshotat. Uppfört 1902 på stationsområdet i Emmaboda. I maj 2008 ansökte Teknik- och fritidsnämnden om rivningslov men efter protester kommer nu en upprustning att prövas.

Uppdateringar

12-19-2023
Rivningen av magasinet har inletts.

09-05-2021
Beslut om rivning är fattat. I den här youtube-filmen beskrivs processen fram mot förfall och rivning:

12-04-2021
Beslut om rivningslov kommer snart att fattas, synpunkter ska lämnas senast den 15 april till Emmaboda kommun.

14-12-2020
Nu har Emmaboda kommun återigen ansökt om rivningslov för magasinet.

02-04-2013
Teknik- och fritidsnämnden diskuterar återigen rivning av det gula järnvägsmagasinet. Tanken var att frågan skulle avhandlas under ett nämndmöte i mars, men den ströks från dagordningen för vidare utredning.

10-02-2011
Rivningshot. Framtiden för Neikters magasin är fortfarande oviss. I oktober 2008 ansökte Bildningsförvaltningen, Emmaboda kommun, om bidrag hos Länsstyrelsen för renovering av magasinets tak. Med hjälp av bidraget kunde de mest akuta läckagen åtgärdas. I oktober 2009 lämnade Tekniska kontoret in en ny bidragsansökan till Länsstyrelsen, men fick avslag. Just nu arbetar man med en ny detaljplan för området och tre arkitektkontor har lämnat in förslag. Neikters magasin finns bara med i ett av förslagen, det avses rivas i de två andra.

keyboard_arrow_up