fbpx

Näverkärr

BOHUSLÄN, 30 juni – 5 juli

Ankomst: kl. 10:00
Lägret avslutas: kl. 16:00
Kostnad: Ordinarie 5 850 kronor, student 5 000 kronor. Läs betalningsvillkoren innan du anmäler dig.
Näverkärrs gård är beläget på Härnäset i Brastad i Lysekils kommun i hjärtat av Bohuslän. Gården förvaltas av Västkuststiftelsen och ligger i naturreservatet Näverkärr, ett område som består av en magnifik kustlövskog med trädslag som alm, ask, lind, ek och björk.

This restoration camp accepts international participants, please contact the Swedish Association for Building Perservation for more information.

Näverkärrs gård finns upptagen i Lysekils kommuns Kulturmiljöprogram och ingår där i Kulturmiljö 6. Näverkärr-Slävik-Bubacka.

Näverkärrs gård har en upprättad vård- och underhållsplan vilken ligger till grund för åtgärder inom gårdsmiljön. Förändringar av befintlig bebyggelse utförs varsamt så att byggnadernas karaktärsdrag inte förvanskas – med stort fokus på byggnadernas ursprungliga detaljer.

Gårdens byggnader utpekas även som särskilt värdefulla byggnader och omfattas därför av förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap 13 §: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Gården omfattas även av varsamhetskravet enligt PBL 8 kap 13 §: Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Västkuststiftelsen har skickat in en ansökan om att byggnadsminnesförklara gården. Ansökan behandlas fortfarande.

Näverkärrs gård, består av ett boningshus, ett förråd med vedbod, ett magasin, en smedja och en ladugård. Boningshuset är ett västsvenskt dubbelhus i två våningar, sannolikt uppfört i slutet av 1700-början av 1800-talet. Boningshuset är timrat, av nästan kvadratisk form (ca 10×12 m) med två hela våningar som inrymmer sex rum och kök. Murstocken är centralt placerad i byggnaden. Grunden är en putsad kallmurad stengrund. Under en liten del av huset finns ett källarutrymme. Muntlig tradition i släkten påstår att huset från början var i en våning med vind, men att det senare byggdes på med ytterligare en våning. Möjligen kan detta ha gjorts i samband med en större renovering på 1830-talet. Övervåningen har högre takhöjd än bottenvåningen. Detta är ett fenomen som är ganska vanligt, vid påbyggnader av gamla hus. Timmerstommen är utvändigt klädd med en handhyvlad locklistpanel, daterad till början, mitten av 1800-talet. Knutarna är inklädda med knutlådor. Utmed gaveln åt väster finns en farstuutbyggnad i form av en snedtäcka. Snedtäckan är uppförd 2017 och ersatte då en äldre snedtäcka som troligen tillkommit under 1800-talet.

Under 2020, 2021 och 2022 stod Näverkärrs gård värd för byggnadsvårdsläger. Lägren anordnades i samarbete mellan Västkuststiftelsen och Nääs slöjd/byggnadsvård samt delvis finansierades av Länsstyrelsen. Under dessa år har 8 olika hantverkare utbildat, inom sina respektive hantverk, ett 40-tal kursdeltagare. 2023 tog Västkuststiftelsen beslutet att pausa utbildningen på grund av ekonomiska åtstramningar, men i år har organisatörerna möjlighet att välkomna kursdeltagarna till ytterligare ett kunskapsrikt byggnadsvårdsläger.

Byggnadsvårdslägret börjar kl. 10 den 30 juni med en guidad tur av gården samt en tilldelning av sängplats. Under kursen måste kursdeltagarna vara förberedda att dela rum med andra.

Kursdeltagarna sover i våningssängar som är provisoriskt utställda i det stora (något lyhörda!) boningshuset. Kursdeltagarna kan välja att lösa boende på egen hand, men får då inget avdrag på kursavgiften. Det är även möjligt att bo i eget tält eller husbil under lägret om så önskas. På gården finns kök, (en) toalett med dusch och tvättmaskin.

För mer information gällande tillgänglighet, hör av er till Saga Karlsson, Västkuststiftelsen.

Lägret börjar söndag förmiddag, men det går bra att anlända till gården kvällen innan om man har en längre resväg, detta måste i så fall meddelas till lägerledarna. Övriga dagar pågår kursen från cirka 8.30 till 16.30 med paus för lunch. Under några av kvällarna organiseras det aktiviteter, för de som vill. Dessa aktiviteter bekostas av kursdeltagaren. Mer information om valbara aktiviteter skickas ut till kursdeltagarna innan start.

För de kursdeltagare som är i behov av en lugn stund på kvällen ligger Näverkärrs gård mitt i ett av Bohusläns vackraste naturreservat. Det finns både en långgrund badvik och en liten hamn med badstege på promenadavstånd. I reservatet finns en fin ädellövskog med flera jättelika träd närmare 200 år gamla.

Kursdeltagare tar sig till platsen med buss till Hallinden (Lysekil). Från Hallinden blir kursdeltagarna sedan upphämtade med bil. Inför kursstart behöver därför alla kursdeltagare meddela kursadministratören beräknad tid för ankomst. Skulle kursdeltagare välja att ta egen bil förespråkas samåkning. Mer information skickas ut till kursdeltagarna innan start.

Det här får du göra i sommar

Fönsterrenovering

Restaurering av spröjsade fönster på östra gaveln. Samt nytillverkning av spröjsade fönster på smedjan.

Fasadarbete

Byte av skadad lockläkt. Samt grundläggning inklusive ny syll på smedjan.

Finsnickeri

Både interiört och exteriört.

Restaurering

Restaurering och konservering av ett trapphus.

Renovering

Renovering av ett sovrum – pappspänning, tapetsering och målning.

Dessutom

Föreläsning

Övergripande föreläsning om byggnadsvård och färgsättning.

Teori

Om målning med linoljefärg och fönsterrenovering.

Bad och vandring

I ett av Bohusläns finaste och mest unika naturreservat.

Öppet hus

Under avslutningskvällen visar kursdeltagarna upp Näverkärrs gård och delar med sig av sina lärdomar till långväga gäster och lokalbor. Det blir musik, härligt häng och goda skratt!

För ytterligare frågor kontakta först och främst administratören för kursen:

Florina Lachmann, Västkuststiftelsen, 073 092 46 64

Och i andra hand lägerledarna:

Ulrika Lindh, bebyggelseantikvarie, NÄÄS Slöjd och byggnadsvård 073 554 44 74 eller Saga Karlsson, arkitekt SAR/MSA, Ansvarig byggnad och gestaltning, Västkuststiftelsen, 070 344 26 11

Packlista

Kniv
Arbetshandskar
Badkläder och badlakan (för bad i sjön)
Sänglinne
Täcke
Kudde

Kost & logi

All matlagning sköts av kock på plats. Övernattning sker på lägerobjektet i fem rum med 2-6 bäddar per rum. Delad dusch och WC.

Anmälan av alternativ kost meddelas till lägerledaren minst två veckor före lägerstart.

Kommunikation

Med bil

Näverkärr ligger längst ut på Härnäset i Lysekils kommun. Från E6 vid Gläborg tag väg 162 mot Lysekil. Tag höger vid Brodalen, fortsätt nästan 11 km mot Slävik. Sväng vänster mot gården Näverkärr vid utsatt beachflagga, strax före vändplanen vid Släviks hamn.

Kör du med GPS?

Ställ in: Näverkärr 110, 45495 Brastad. Eller koordinaterna: 58.35246, 11.37042.

Med kollektivtrafik

Tåg eller buss till Uddevalla, Torp eller Brodalen. Lägerledningen kan hämta.

keyboard_arrow_up