fbpx

När började man bygga farstukvistar?

Fråga:
Jag undrar när man började bygga farstukvistar på husen i Sverige. Med farstukvistar menar jag en tillbyggnad framför entrédörren av typ ”liten veranda”. Jag har fått uppfattningen att hus från 1700-talet sällan har någon farstukvist men att hus från 1800-talet och framåt oftast har det, kan det stämma? Jag har ett torp i Marks kommun i Västra Götaland, i dessa trakter har de flesta äldre hus farstukvistar av typ ”nyckelhålsverandor” så även mitt. Tror ni att mitt torp, en enkelstuga byggd 1850, hade en sådan veranda redan när det byggdes eller är det ett senare tillbygge?

Svar:
Förstukvisten blev som du säger vanlig i början av 1800-talet, främst på parstugor men det finns regionala avvikelser.
Jag tror inte din enkelstuga hade en förstukvist 1850, det var ovanligt på den typen av hus. Verandan på på bilden är högst sannolikt av senare datum – proportionerna är för klena, den sitter väl tätt invid fönstret och dörröppningen in till förstugan är nog flyttad. Men det går nog att få ett mer välgrundat uttalande om du tar kontakt med länsmuseet eller anlitar en antikvarie som kan titta på plats. Om du är medlem i föreningen kan du kontakta ditt länsombud som hjälper dig vidare.

keyboard_arrow_up