fbpx

Musikpaviljongen på T4 i Hässleholm

Län:Skåne
Ort: Hässleholm
Datum: 21-07-2016

Den kulturhistoriskt värdefulla musikpaviljongen i den sk officersparken på fd regementet T4 hotas av rivning/förvanskning för att ge plats för ett femvånings punkthus. Hotet har väckt stor bestörtan bland Hässleholmsborna och uppmärksammats flitigt i media. Garnisonsområdet T4 med musikpaviljongen har höga kulturhistoriska värden anser Regionsmuséet i Kristianstad som dock inte fick yttra sig inför antagandet av detaljplanen 2009. Ett uppkommet förslag om en ändring av detaljplanen för att införa en q-märkning av paviljongen har avslagits av kommunen. Detta beslut överklagades till Förvaltningsrätten där det avslogs. Än är sannolikt inte det sista ordet sagt. Trots att politikerna förefaller ha dålig förståelse för kulturarvets värden förefaller Hässleholmsbornas desto större. En nyligen gjord namninsamlig för att folkomrösta om ett bevarande samlade över 5000 namnunderskrifter.

Externa länkar

Paviljongen intog sin nya plats | Norra Skåne 25 jan 2017
Nu flyttas musikpaviljongen | Hässleholms kommun 9 jan 2017
Aktivister vill anmäla flytten till polisen | Norra Skåne 4 jan 2016
De ockuperar musikpaviljongen fram till jul | SVT Skåne 19 dec 2016
Hot om ockupation av musikpaviljongen | Norra Skåne 18 dec 2016
En orättvis betraktelse om en rivning? | frilagt.se 16 dec 2016
Bara paviljongens tak kan klara en flytt | Frilagt.se 14 dec 2016
Omöjligt flytta paviljongen hel | 10 dec 2016
Musikpaviljong vandaliserad | P4 Kristianstad 2016-05-16
Paviljongen hetare än alla kriser och affärer | Norra Skåne 2016-02-29
Ändrad detaljplan på T4 röstades ner | Frilagt.se 2015-10-13
Femvåningshus före värdefull kulturmiljö | Frilagt.se 2015-06-10

Uppdateringar

10-12-2016

Omöjligt flytta paviljongen hel
Med ovanstående argument som grund bedöms det som delvis olämpligt och delvis omöjligt att flytta paviljongen i sin helhet. Det skriver Ramboll AB i en ny statusbedömning som beställts av tekniska förvaltningen inför den planerade flytten av musikpaviljongen i Officersparken.”

Detta rapporterar Norra Skåne den 10 dec 2016. Är det någon med den minsta kunskap i byggnadskonstruktion som är överraskad? /PS

16-12-2016

”Du kan ju exempelvis presentera dina säkerligen tunga, tvingande skäl med ett klargörande och efterlängtat inlägg i Frilagt eller Norra Skåne! Låt Hässleholms medborgare vara åtminstone hjälpligt informerade i förväg när du och Irene nu skrider till verket i julrushens mörker och berövar dem en klenod i en underskön park förblindade av den befängda idén att klämma in ett femvåningshus! Och detta i en stad som gapar med mängder av tomma tomter på annat håll!” Per L. Christensens vrede och frustration när han talar till de ansvariga politikerna är inte att ta miste på i det debattinlägg han skriver den 16 dec 2016 i Frilagt.se. Som redaktör för Gula Listan delar jag hans känsla 100%. / PS

keyboard_arrow_up