fbpx

Murstock eller inte efter försäkringsskada?

Efter en totalskada pga brand ska stugan återuppbyggas av försäkringsbolaget. Det byggbolag som är anlitat förespråkar två mondäna rökkanaler eftersom stugan är kallställd på vinter. En av motiveringarna är de vintrar vi i dag har med växlande tö och kallgrader, att en murstock är byggd för att hållas varm och dagens material inte är lika hållbart som det på 40/50 talet.
Den obesvarade frågorna är vad är kostnadsskillnaden mellan att bygga murstock på 6-7meter, två rökkanaler och en imkanal eller två ledningskanaler och en ventilationskanal med självdrag? Det finns ingen el i stugan. Och stämmer deras påståenden?

Svar:

Byggfirman har fel i stort sett på alla punkter: med rätt tegel och framför allt rätt bruk (inte för starkt i förhållande till teglet) och med ett regnskydd på skorstenskrönet är det ingen fara. Det finns tusentals icke uppvärmda stugor över hela Sverige vars murstockar är i bra skick.

Materialens kvalitet spelar mindre roll i detta resonemang, det viktigatse är att man väljer rätt material för ändamålet. Vad det gäller priset kan det variera mycket beroende på vilken murare man väljer. En erfaren och duktig murare kan mura en skorsten till ett lägre pris än vad det kostar med installation av prefabelement eller metallrör.
Eftersom man får ansluta två eldstäder till samma rökkanal i skorstenen, kan man spara mycket material och tid vid murningen. Till och med brandskydd är enklare och förmodligen slipper snickarna göra en avväxling i bjälklag och takstol.

Det handlar alltså mest om vilka hantverkare som gör jobbet och deras förmåga att hitta rätt lösningar.

Denna fråga är besvarad av Johannes Riesterer, Eld & Lera AB

keyboard_arrow_up