fbpx

Frågeställare: Catrine
Jag undrar vilket murförband som använts till Electrolux laboratoriehus från 1935 på Lilla Essingen. Idag ombyggt till bostäder och slammat.

Svar:
Murförband är hur tegelstenar grupperas i en mur. Löpare är när tegelstenens långsida är synlig och bindare är när stenens kortsida är synlig. Skift är varje lager av sten i murverket. Vanligast förekommande förband är:
Blockförband, omväxlande ett koppskift och ett löpskift med stötfogarna placerade lodrätt över varandra i vartannat skift.
Kryssförband, som blockförband men löparna är förskjutna med en halvsten i förhållande till näst ovanförliggande skift med löpare. Detta gör att det ser ut som att fogarna korsar varann i ett kryss.
Götiskt förband är omväxlande en löpare och en bindare i varje skift, vanligen placerade så att stenarna ligger lodrätt ovanför varandra i vartannat skift.
Munkförband, två löpare omväxlande med en bindare i varje skift. Genom att förskjuta skiften olika mycket kan man med munkförband åstadkomma förband med olika karaktär.

keyboard_arrow_up