Murbruk till öppen spis?

Putsen/murbruket har släppt på c:a halva av ytan bakom de två eldfasta plattorna som nu är lösa. Jag undrar hur ska jag gå till väga, steg för steg, från rengöring av underlaget till att slutligen fästa de eldfasta plattorna på den nya ytan?

Svar:

Öppna eldstäder är den äldsta formen av  eldstäder som vi har i vårt land och ganska tidigt kompletterades dessa med ibland med gjutjärnsplåtar för ökad livslängd och bättre effekt genom sekundär strålningsvärme. Dessa gjutjärnsdetaljer kunde vara specialgjorda till just en specifik eldstad, det var vanligt i högre ståndsmiljö och områden/ byggnader runt järnverk.

Men vanligast är att man tog befintliga plåtar från exempelvis sättugnar och använde under och bakom elden. Dessa kunde muras in eller så använde man klammer/ spik för att säkerställa att de blev kvar.

I ditt fall skulle jag borsta rent gjutjärnsdetaljerna och rengöra från sot på muren bakom, förvattna och sedan använda ett lerbruk för att ”klistra” fast gjutjärnet igen. Ett ganska fett lerbruk funkar bra, det finns färdigt att köpa på exempelvis byggnadsvårdsbutiker. Men jag rekommenderar att du kompletterar med en mekanisk infästning då värmeväxlingar i eldningstillfället stressar bruket och vidhäftningen kan försämras. En kraftig smidd spik med stor skalle fungerar bra, begagnad eller om du vill få specialbeställd hos en lokal smed. En på varje i ovansida bedömer jag skulle räcka.