fbpx

Mura skorsten med natursten

En tidigare artikel handlade om skorstenar murade med natursten, ibland det enda som står kvar när resten är borta. Hur var arbetsgången när man gjorde detta? Vilken typ av sten användes? Format, storlek? Hur fogades stenarna? Om man skulle prova på att mura en skorsten på detta sätt, vad bör man tänka på?

Svar:

Att mura och bygga med naturstenar är ett av de äldsta byggsätten som finns. Dock betyder inte det att det är ett enkelt byggsätt.
Det lokala utbudet styrde vilken sten man använde, och sedan fick just den stenen styra arbetsgången.
Generellt så byggdes all naturstensmurning av principen kallmurning, dvs inget bruk användes utan det var erfarenhet och teknik som avgjorde. Sedan blev många murar/ grunder fogade i efterhand och oftast med ett lerbruk alt. ett lager lera och ett lager kalkbruk.
Skorstenar är ofta murade med lerbruk men här är det fortfarande kallmurnings principen man bör följa dvs stenen ska nästan ligga kvar utan att man har bruk i mellan.
Mitt råd är att inte börja mura en skorsten utan öva på en mur, vägg eller liknande. Sök efter kurser i murning av natursten, även kurser i hur man lägger ett naturstensgärde kan ge väldigt bra erfarenhet. Läs även skriften Handbok i kallmurning av Joakim Lilja.
keyboard_arrow_up