fbpx

Mullbänk och cementpågjuten stengrund

Jag har ett stort hus i timmer, två plan + fullhög vind, som byggdes 1830 på en tomt som till största del består av sand och sten, isälvsgrus. Grunden är en mullbänk fylld med jord och sten. På 20-talet lät ägaren gjuta ett tjockt skikt, 12-15cm cement på utsidan och i hålrummen rann cementen in mellan stenarna. Cementen gjöts utanpå syllen och i överkant syns spår av den gamla panelen. Med tiden blev det sättningar, fuktinträngling, röta och insektsangrepp i syll och golvplank. På 70-talet tilläggsisolerade ägaren hela huset och nu river jag bort mineralullen. Nu står jag inför ett projekt där alla skador ska åtgärdas, mullbänken som konstruktion helst behållas och ett nytt golv ska läggas. Hur ser den bästa tekniska lösningen ut för grunden? Eftersom pågjutningen är så tjock har den en stabiliserande funktion och om den ska bort måste något annat bära. Hur ska grunden bli tät? Om cementen ska vara kvar måste den lagas i. Med vad? En timmerman har bytt en del av den skadade syllen och säger att huset är för stort och tungt för att lyftas. Hur lagar man då i skadade knutet? Fastigheten ligger i Småland precis på gränsen till Östergötland. Jag har varit i kontakt med både länsombud och länsmuseum för att hitta rätt hantverkare men i mina trakter verkar det vara glest. Timmermannen som lagat i syllen kan inte åta sig arbetet med grunden. Finns det kunniga och erfarna hantverkare som kan reparera både grunden och mullbänken och lägga in ett nytt golv? Nu är jag både rådlös och sömnlös.

Svar:

Många hus har skadats av välment men tekniskt felaktig pågjutning med cement under mitten av 1900-talet. Cementen är helt enkelt för hård och tät vilket förorsakar sättningssprickor, fuktanrikning och frostsprängning. En konskvens blir ofta mögel och röta. Rekommendationen är att bila bort så mycket som möjligt av cementen och återställa naturstensgrunden. Eventuella kompletteringar görs med lerbruk från insidan och hydrauliskt kalkbruk utifrån. I ert fall är det ett komplicerat jobb om bärigheten försvinner med cementen, sannolikt får man stämpa upp huset och arbeta i korta sektioner. Anlita en erfaren byggnadsvårdare, du hittar dem genom länsombudens nätverk.

keyboard_arrow_up