fbpx

Renovering av mullbänk i golv från 1870

Frågeställare: Björn från Bohuslän
Håller på att renovera ett torp från runt 1870. Turen har kommit till golvet i rummet. Det består av mullbänk. Vissa golvreglar och golvbrädorna måste bytas. Fyllningen verkar vara av sågspånsblandad jord. Tänkte kompletterfylla med torr sandjord. Hur nära golvbrädorna skall jag fylla upp med kompletteringsjorden? Finns det andra material att fylla med? (Svårt att fixa helt torr jord i tillräcklig mängd.)

Svar:
Ett vanligt problem med mullbänksgolv är att de har blivit kalla och dragiga. Det beror på att fyllningen har satt sig och skapat ett mellanrum mellan golvbrädor och fyllning. I det mellanrummet drar det in kall luft från otätheter mellan grund och väggstomme. Som namnet antyder skall därför fyllningen vara lite elastisk, jämför tex med torvmull. Mullbänken skall alltså ligga an mot golvbrädorna, framför allt längs ytterväggarna, och man kan vid omläggning lägga ett elastiskt isoleringsmaterial, som till exempel lin, överst på mullbänken längs ytterkanterna. Det är viktigt att grunden är torr och att golvet inte målas med tät färg eller andra täta ytskikt. Om du har grävt ur kan det vara ett bra tillfälle att samtidigt vindtäta på nedre delan av väggen mellan grund och timmerstomme.

keyboard_arrow_up