Mögel i kattvind

Frågeställare: saramicke
Allmänt om huset; byggnadsår 1910; ventilation självdrag; uppvärmning olja/el men skall nu byta till pellets, 3 kalkelugnar och 1 vedspis; tilläggsisolerat (utvändigt och vind) 90-talet; isoleringen i vind är mineralull som ligger ut till takfot, har funderingar på att byta ut isoleringen på vinden mot lin- alt. cellulosa. Sitter en ventil på vardera gavel på vinden. Det finns ingen luftspalt bakom panelen eller uppe vid taktäckningen (pärlspont se bifogad bild). Det finns ej problem med mögel på vinden och krypgrunden är snustorr.

Problematiken; förekomst av svartmögel på väggar och tak i kattvinden samt påtaglig mögellukt som sätter sig i de saker som förvaras på kattvinden. Kattvinden ligger innanför sovrummen (dörrar in till kattvinden från ett av sovrummen samt hallen). Vägg mellan boyta och kattvind är inte isolerat.

I somras öppnade vi upp ventiler i gavlarna på kattvinden efter rekommendation men detta har inte hjälpt. Vi funderar nu på om detta har förvärrat saken eftersom det gör temperaturskillnaden ännu större mellan rummen? Därför undrar vi om vi ska isolera mellanväggen för att hindra den varma fuktiga luften att nå kattvinden. Frågan är då ska vi sätta igen ventilerna igen (!?) och hur isolerar vi. Vi vill gärna använda linisolering eller någon annan ”vänlig” isolering. Vi tänker att endast väggen mot boyta ska isoleras men behöver man vindpapp då, och på vilken sida ska den sitta? Måste vi även isolera mot golvet (stiger varm luft från undervåningen upp där?)?

En annan tanke är om det är lättare att göra kattvinden varm för att få bort möglet? Då borde vi väl isolera mot ytterväggarna istället? Vi har dock inte tänkt sätta in någon radiator, behövs det?

Vi har även läst att mögel inte går att tvätta/hyvla bort utan att hela plankor måste bytas ut. Men det verkar finnas många skolor. Vi vill ju helst ha kvar originalbrädorna av god kvalitet och tänker att man kan hyvla bort möglet, eller hur får vi bäst bort befintligt mögel?

Svar:
Lång fråga. Kort svar? Isolera vinden med cellulosa-lösull så kan du utesluta luftspalter. Dörrarna till ”kattvinden” måste vara täta. Fuktig luft läcker genom dessa som sedan kondenserar på yttertaket. Därför mögel. Ventiler kyler som underlättar kondenseringen. Mögel behöver inte tvättas bort. Borsta och dammsug. Spruta sedan borsyra på det smittade virket så dör all påväxt och skyddar för ev ny sådan.