fbpx

Moderna hus i traditionell kostym

Ett torn väntar på att finna sin rätta plats. Arbete pågår med att färdigställa det allra första trähuset hos Jupiter & Gran. FOTO: Tim Davies

Med avstamp i 1800-talets träbyggnadstradition, har Jupiter & Gran tagit fram ett koncept för modernt byggande i trä. Genom att producera byggnadsdelarna på ett rationellt sätt, hålls också kostnaderna nere. Anette Lund har träffat Daniel Blomqvist i den nybyggda verkstadshallen i Matfors. 

Ett par mil utanför Sundsvall, i Matfors, finns byggföretaget Jupiter & Gran som drivs av entreprenören Daniel Blomqvist. Företaget delar lokaler med ­Daniels andra företag Vparts, som säljer ­volvodelar på nätet från det gamla pappersbruksområdet i Matfors.

Affärsidén är att bygga flerfamiljshus av naturliga material i klassisk stil. Med grundfilosofin »naturligt och äkta« och med förkärlek till förra sekelskiftets arkitekturstil ­utvecklar man ett eget byggkoncept och ­satsar på ett hållbart byggande med referenser i historien.   

Grundkonstruktion med variation

Stommen till husen byggs i korslaminerat trä. Byggnadernas grundkonstruktion är fram­tagen för att kunna variera husen i två till fem våningar, ändra antalet lägenheter från tre till fem per plan samt med möjlighet att anpassa planlösningar utan att det påverkar stommen. Takhöjderna är 3,05 m i lägen­heterna och 4,60 m för butiksplan. I bottenplan finns alltid plats för olika verksamheter, utifrån en önskan om att bygga levande stadskvarter till en inspirerande helhet. 

Grundkonstruktionen kan anpassas med torn, balkonger och punsch­verandor. Även färgsättning, målningar och val av material kan variera utifrån kundens önskemål. 

Ett företag med högt till tak. Här i verkstadshallen tillverkas byggnadsdelar och moduler. FOTO: Tim Davies

Uppskattar vackra hus

Jag träffar Daniel på arbetsplatsen i Matfors. 

Hur kom du på idén att bli husproducent? 

– Jag tror att jag har fått intresset för trä och vackra hus naturligt genom min uppväxt i Sundsvall. Stenstans arkitektur inspirerade mig tidigt och det syntes nog i de avancerade kojbyggen vi gjorde som barn. Jag har restaurerat några trävillor, och med tiden började en idé växa fram. Det fanns en lucka i utbudet av nyproducerade lägenhetshus. Det saknades hus i klassisk stil och med inriktning på naturnära material. Det var en kombination av Sundsvalls historia som trärike, ny träbyggnadsteknik och mitt andra jobb som utvecklare och tillverkare av bildelar, som gjorde att bitarna föll på plats för vad Jupiter & Gran ska göra.

Daniel är till stor del sjävlärd vad gäller att utforma byggnader, och samarbetar med ­arkitekter, konstruktörer, snickare och konstnärer.

– Tanken är att utveckla vår samlade yrkeskunskap och alltid låta skaparglädjen få ­sätta prägel på varje hus.

Den historiska bruksmiljön i Matfors har nyligen kompletterats med en ny verkstadshall som byggts i trä i klassisk stil, ritad av vännen och arkitekten Eric Norin. Hallen är byggd för att kunna tillverka delar till husproduktionen. En torndel till ett hus har redan tillverkats och finns färdig i väntan på resterande delar till det första huset.  

Den digitala modellen visar en grundkonstruktion i kors­laminerat trä. Husen ska kunna variera i höjd mellan två och fem våningar. RENDERING: Tim Davies

Rationellt byggande 

Ett koncept har tagits fram för byggandet, där de flesta byggnadsdelar ritas och produceras i den egna verkstaden, för att få det ­precis som man vill och inte vara beroende av andra. Hittills finns färdiga byggdelar för balkonger, trappor och fönster framtaget. ­Andra delar läggs ut på tillverkning, som ­exempelvis tak och stomme. 

Företaget samarbetar med arkitekter, konstruktörer, snickare och konstnärer. Här en illustration framtagen av Daniel Blomqvist. ILLUSTRATION: Daniel Blomqvist

Fönsterpartier görs i större stycken, det vill säga inte bara karm och båge, utan hela fönster­nischen och bröstningen under fönstret. Fönstermodellen har modifierats några gånger, dels för att få en byggtekniskt effek­tivare lösning, dels för att framhäva kvalitéer som ljusinsläpp. Nu börjar modellen bli klar. 

Genom att låta det finnas mycket plats för luft mellan yttre och inre fönsterbåge, når man ner till godkända u-värden på fönstren. Den inre fönsterbågen kommer även att levereras med ett extra fräst spår så att det blir möjligt att sätta in till exempel bullerglas om det skulle krävas. 

Färdig prototyp till ett fönsterparti. FOTO: Tim Davies

Väl beprövade material

För att undvika att behöva sätta gips eller ­annat brandskyddande material som krävs för att uppfylla brandkrav, så kommer husen att sprinklas och sprinklersystemet byggs in från början. Det gör att det kommer att bli möjligt att använda trästommens väggar och tak invändigt för att måla och tapetsera ­direkt på trä. Tanken är att måla med färg­typer som är väl beprövade och har lång ­tradition som exempelvis linoljefärg, limfärg och silikatfärg. 

Just nu funderar Daniel på en lösning på badrumsdelen, det lutar åt att det blir en egen prefabricerad enhet som sätts i lägenheterna. Här finns tankar om att undersöka möjlig­heten till att använda lera eller tadelakt.

Färgsättningen i husens allmänna delar, som trapphus, är tänkta att ta avstamp i äldre måleri men kan utföras med andra formspråk och kulörer. Här samarbetar Daniel med konstnärerna Christian Beijer och Eva Norberg.

Här i den nybyggda verkstaden ritas och produceras delar till det nya huskonceptet. FOTO: Tim Davies

Roligt och givande arbete

Skaparglädje och att våga prova idéer genomsyrar Daniels arbetssätt. Är det något som inte blir helt till belåtenhet, så justeras det till dess att resultatet blir bra. Detta är enligt ­Daniel en av de stora fördelarna med att ­producera byggdelar själv – att få det som man vill. 

Genom att producera mycket själv har man också större möjlighet att styra kostnaderna, genom kloka rationella lösningar ska byggkostnaden inte bli högre än vid andra nybyggen.

Jens Pettersson på plats i verkstaden. FOTO: Tim Davies

På frågan »vad är det som driver dig?«, ­svarar Daniel »ingen annan gör det här«, och utvecklar sedan svaret: 

– Jag vill fylla dagarna med ett roligt arbete som också är givande personligt. Jag ser framför mig många år av samarbeten med konstnärer, och att få lära mig mer om tekniken bakom modernt trähusbyggande. Hälsa är viktigt, och handlar ju om mer än mat och att röra på sig. Det är viktigt att husen där vi bor utstrålar skaparglädje, och ju fler som är inblandade, desto mer givande blir det nog. Sundsvalls stenstad har lärt mig att andras skaparglädje smittar av sig.

Nu närmar sig dagen då det första huset uppförs. Intresse finns och Daniel har fått frågor från kommuner i Stockholmstrakten, men inget är ännu bestämt. 

– Att husen ser ut som de gör, beror på att jag är svag för 1880-talets arkitekturstil och det finns inte att få i nyproduktionen om man inte gör det själv.

Det ska bli spännande att följa Daniels resa med Jupiter & Gran, när det första huset byggs och vad som händer efter det. Säker­ligen kommer företaget att fortsätta utvecklas genom skaparglädje, nyfikenhet och ökad erfarenhet.

Anette Lund, bebyggelseantikvarie

keyboard_arrow_up