Har ett torp fr 1909 som renoveras pga tidigare fuktproblem (mögel o hussvamp). Har dränerat, sanerat, grävt ut jord o slitit ut alla plastmattor etc. Planerar nu bygga mullbänk, vilket det även varit tidigare. Har valt denna lösning pga att grunden är låg o känns riskabelt med trossbotten så nära mark.

Planen är följande:
1. Lerklina insida av grundmur för att stoppa drag. Kommer göra radonmätning efter att muren tätats, så ev behöver planen ändras baserat på mätresultat, men än så länge är planen sen att:
2. Fylla upp med skumglas ca 50-100 cm brett parti längs mur, ev lerklina överst.
3. EJ fylla upp fullt med skumglas ”i mitten” under huset utan där endast täcka marken m ett tunnare lager. Det blir således luft under golven här.*
4. Lägga tjocka golvplank överst.

*Detta pga att jag tycker det känns otryggt att fylla igen helt pga tidigare fuktproblem. Vill kunna ha inspektionslucka o ha koll på fuktnivån och i värsta fall sätta in en avfuktare längre fram ifall det skulle visa sig nåt problem. Ser det som en livlina jag hoppas slippa använda. Marken verkar torr nu men viss markfukt kan väl ändå inte uteslutas. Gräver man så finns fukt neråt i jorden även om det inte uppenbart läcker in vid regn som tidigare. Om golven skulle bli kalla men fukten hålls nere så finns möjlighet att fylla på skumglas framöver.

FRÅGOR:
A- Tror ni det finns risk för unken jordlukt kommer in med denna lösning? (Blir inget ”lock” med lerklining på skumglaset i mitten av huset, heller ingen duk undertill. Har velat mycket kring plast eller inte plast då även byggnadsvårdare säger olika)

B- Har läst att vissa upplever golven kalla där man ej lerklinat ovanpå skumglaset. Det borde isf gälla även min konstruktion, i mitten av huset. Dock tänker jag att stillastående luft inte borde ge drag? Men riskerar luften under golv kyla?

C- När man vintätar murens insida med lerklining, bör denna gå ända ner mot mark? Man vill ju stoppa drag, men leran borde ju kunna suga upp fukt mot syllen, vilket inte känns optimalt? Jag har visserligen syllpapp mellan mur o syll, men ändå.

Vore enormt tacksam för kunniga råd kring detta! (Även input om ni tycker jag väljer fel med skumglas. Grunden var tidigare extremt låg, typ 15 cm på vissa ställen, men är nu utgrävd så det borde vara minst 30 cm. Men känns ändå lite tajt för trossbotten. Snickaren tror dock att vilketsom kan funka, trossbotten eller mullbänk. Har velat fram o tillbaka så jag nästan blivit galen.)

Enormt tacksam för råd då jag nu måste bestämma mig rätt snart o beställa material! ❤ Bifogar 2 bilder från rummet där grunden är lägst.

Svar:

Mullbänksgrunder är ålderdomliga, eventuellt kan ert hus vara äldre. Byggår 1909 angavs för många äldre hus på grund av att fastighetstaxeringen gjordes om i den vevan. Kontakta länsmuseet eller hembygdsföreningen så kan ni få underlag för korrekt datering.

En av markisoleringens viktiga funktioner är just att värmeisolera mot den kallare marken och få upp temperaturen i konstruktionen. Läs mer om detta i artikeln På säker grund.  (Där förklaras också problem med bjälklagsisolering, s.k. krypgrund.) Det innebär att viss avkylning kan ske om man inte isolerar marken under hela golvet. Men å andra sidan liknar er nya konstruktion tekniskt gamla tiders mullbänksgrund som främst var isolerade mot ytterväggar och spillväme från bostadsvåningen höll luften under golvbrädorna lite varmare, särkilt om golvet var pluggat istället för spontat vilket innebar att det skedde en långsam luftväxling genom glipor mellan tiljorna mellan grund och bostadsvåning.

Summasumarum är det säkrast att isolera under hela golvet för att minimera risker. Men om markförhållanden är bra, dvs torrt, kan det även fungera utan isolering i mitten. Det är omöjligt att uttala sig om markförhållanden i enskilda fall och vilka konsekvenser en ändrad konstruktion kan få. Däremot kan man mäta den relativa luftfuktigheten med en hygrometer, se diagram i ovan nämnda artikel. Det är dock ingen poäng förrän jobbet är klart men då kan det ge viktig kontrollinformation.

Av er beskrivning att döma är det sannolikt att plastmattorna har varit en orsak till fuktskadorna eftersom de spärrar fuktvandringen helt och det är vid sidan av felaktig takavvattning den vanligaste orsaken till mögel och röta i grunder.

Om ni lägger en diffusionsöppen markduk i botten under isoleringen som rent mekaniskt skiljer isolering och jord så minskar risken för att isoleringen sätter sig. En plastduk stoppar även fukt men eftersom fukt har en tendens att anrikas under plastskikt söker den sig också till sidorna där grundmuren står som då kan bli uppfuktad.  Lera har goda fuktegenskaper men det finns naturligtvis en gräns för hur mycket fukt det tål innan det blir instabilt.

Det beskrivna förslaget med skumglasisolering låter i övrigt genomtänkt och bra och det bör inte finnas risk för lukt med denna konstruktion. Däremot kan lukt sitta kvar i andra bevarade material i huset.