fbpx

Minneskyrkan i Vallersvik

Län: Halland
Ort: Vallersvik, Kungsbacka

Ett nytt planförslag innebär att Minneskyrkan i Vallersvik med tillhörande byggnader rivs, för att istället bygga bostäder på platsen. Kyrkan uppfördes av Svenska Baptistförsamlingens 1932 som minne över det första baptistiska dopet som skedde i Vallersvik 1848, då även den första baptistförsamlingen i Sverige bildades. Kyrkobyggnaden och platsen har således ett mycket högt symbolvärde kopplat till baptismens historia i Sverige, men även till frikyrkorörelsen i stort då baptismen var den första frikyrkorörelsen att etablera sig i landet. Byggnaden är unik genom sin historia och är kulturhistoriskt värdefull sett ur både ett lokalhistoriskt och ett nationellt perspektiv.

keyboard_arrow_up