Minneskyrkan i Vallersvik

Gula listan, Hotat

Län: Halland
Ort: Vallersvik, Kungsbacka

Ett nytt planförslag innebär att Minneskyrkan i Vallersvik med tillhörande byggnader rivs, för att istället bygga bostäder på platsen. Kyrkan uppfördes av Svenska Baptistförsamlingens 1932 som minne över det första baptistiska dopet som skedde i Vallersvik 1848, då även den första baptistförsamlingen i Sverige bildades. Kyrkobyggnaden och platsen har således ett mycket högt symbolvärde kopplat till baptismens historia i Sverige, men även till frikyrkorörelsen i stort då baptismen var den första frikyrkorörelsen att etablera sig i landet. Byggnaden är unik genom sin historia och är kulturhistoriskt värdefull sett ur både ett lokalhistoriskt och ett nationellt perspektiv.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!