fbpx

Minneskyrkan i Vallersvik

Gula listan, Hotat

Län: Halland
Ort: Vallersvik, Kungsbacka

Ett nytt planförslag innebär att Minneskyrkan i Vallersvik med tillhörande byggnader rivs, för att istället bygga bostäder på platsen. Kyrkan uppfördes av Svenska Baptistförsamlingens 1932 som minne över det första baptistiska dopet som skedde i Vallersvik 1848, då även den första baptistförsamlingen i Sverige bildades. Kyrkobyggnaden och platsen har således ett mycket högt symbolvärde kopplat till baptismens historia i Sverige, men även till frikyrkorörelsen i stort då baptismen var den första frikyrkorörelsen att etablera sig i landet. Byggnaden är unik genom sin historia och är kulturhistoriskt värdefull sett ur både ett lokalhistoriskt och ett nationellt perspektiv.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler