Mineralullsisolering mellan timmerstockar

Mellan varje stock är det ett lager glasfiberull. På vissa ställen mellan stockar så har trät blivit angripet av insekter. Hur bör vi gå vidare med isolering? Skall vi ta bort så mycket vi kan? Och sedan isolera? Vad skall vi täta med? Kan man blanda lin och glasfiber?

Svar:

Det är ett orimligt stort jobb att byta ut drevet och det finns många hus drevade med mineralull som klarar sig hur bra som helst, men det hänger på i vilken utsträckning det är utsatt för fukt. Om drevet är exponerat för vind och nederbörd är det bäst att sätta upp en panel med vindduk eller förhydningspapp bakom. Om tanken är att behålla en ren timmerfasad bör man plocka ut eller skära bort det drev som sticker ut och slå in lindrev. Det går att blanda materialen, men mineralull håller fukt kapillärt. I princip är det helt fel materialval men skadan är redan skedd och man får göra det bästa av situationen.
Det är vanligt med insektsangrepp i splintveden mellan stockarna och det är inte säkert att det beror på drevet. Kontakta ditt länsombud och be om tips på nån erfaren timmerman som kan komma och göra en besiktning och bedöma bärigheten i stockarna och laga med erforderlig metod.
På insidan vore det bra att lägga en lerklining eftersom lermaterial drar åt sig fukt från omgivande material och därmed har en konserverande funktion.