fbpx

Michelsonska huset, Lindesberg

Län: Örebro
Ort: Lindesberg

Lindesberg är en av många städer i landet där många kulturhistoriskt värdefulla byggnader har rivits genom åren. Nu planeras rivning av Michelsonska huset från sekelskiftet 1800/1900, för att ge plats åt flerbostadshus. Detta trots en synnerligen väl utförd kulturmiljöanalys som bland annat fastslår: ”Samtliga tre fastigheter, Bromsen 23, Bromsen 8 och Bromsen 9 bedöms vara byggnader med stora eller mycket stora kulturvärden. Att mista dem vore att mista en stor och viktig del i Lindesbergs historia och stadsbild.” Hela analysen kan läsas här

2023-02-10

Lindesbergs kommun har nu beslutat om rivning

Press:

”Rivningsbeslutet – ett beställningsjobb från majoritetsstyret i Lindesberg” MyNewsdesk 2023-02-19

”Beslut idag: Klartecken att riva Michelsonska huset” LindeNytt 2023-02-10

keyboard_arrow_up