fbpx

Maximal yta för en stad?

Finns det någon forskning som visar hur stor en stad ska vara ytmässigt för att vara optimal för de som bor i den. Kan vara avstånd till centrum, avstånd till natur etc.

Svar:

Det finns säkert forskning på området men svaren är nog lika olika som städerna. I Kina planerar man för megastäder med upp emot 50 miljoner invånare medan städer som Kiruna med runt 20.000 människor har en helt egen identitet som stad. Frågan om idealstorlek på en stad handlar ju bland annat om vilket utbud man önskar – alltifrån bara det nödvändigaste till konserthus, teatrar, sjukhus etc.  Men när det gäller Örebro kan man vända på frågan, det handlar om att få tillräckligt underlag för basservice i den mindre orterna – att utveckla en bra kärnstruktur. En god förlaga finns i Skånes kloka regionala planering där utgångspunkten är att alla orter ska leva: Regionplan för Skåne 2022-2040 – Region Skåne (skane.se) .

Frågan är besvarad av Kristina Berglund

keyboard_arrow_up