Mathssonska paviljongen

Län: Östergötland
Ort: Norrköping

Datum: 10-06-2019

Mathssonska paviljongen är en skolbyggnad från 1954-55 i Norrköping. Den hotas av rivning eller flytt, då en ny skolbyggnad planeras. Bruno Mathsson, möbelformgivare och arkitekt, hade 1950 tagit fram ett eget koncept för en glasbyggnad med prefabricerad stolpkonstruktion, treglasfönster och golvvärme. Hans företag fick i uppdrag att bygga en sådan skolbyggnad i Norrköping 1954. Byggnaden är en bra representant för Mathssons öppna och enkla byggnadsstil, med nya material och innovativa lösningar. Den visar också tydligt skolans utveckling under 1900-talet där den ligger intill den äldre Oskarsskolan. Huset har byggts om och är i behov av renovering, men har behållit sin ursprungliga karaktär.

Mathssonska paviljongen ligger inom ett område som klassats som riksintresse. Den ligger intill byggnadsminnet Östra promenaden, en av de tre promenader som omsluter den gamla stadskärnan i Norrköping.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!