fbpx

Mathssonska paviljongen

Län: Östergötland
Ort: Norrköping

Uppdatering 2021-03-29
Mathssonska paviljongen är riven och ersatt av moderna modul-paviljonger.

2019-06-10
Mathssonska paviljongen är en skolbyggnad från 1954-55 i Norrköping. Den hotas av rivning eller flytt, då en ny skolbyggnad planeras. Bruno Mathsson, möbelformgivare och arkitekt, hade 1950 tagit fram ett eget koncept för en glasbyggnad med prefabricerad stolpkonstruktion, treglasfönster och golvvärme. Hans företag fick i uppdrag att bygga en sådan skolbyggnad i Norrköping 1954. Byggnaden är en bra representant för Mathssons öppna och enkla byggnadsstil, med nya material och innovativa lösningar. Den visar också tydligt skolans utveckling under 1900-talet där den ligger intill den äldre Oskarsskolan. Huset har byggts om och är i behov av renovering, men har behållit sin ursprungliga karaktär.

Mathssonska paviljongen ligger inom ett område som klassats som riksintresse. Den ligger intill byggnadsminnet Östra promenaden, en av de tre promenader som omsluter den gamla stadskärnan i Norrköping.

keyboard_arrow_up