Materialhörnan – Tegeltakets plåtgarnering

Ståndskivan, tätbeslaget mellan tak och vägg, kan med fördel utföras i blyplåt då väggen har en oregelbunden form. Materialet låter sig lätt formas.

Tegeltaken behöver sina plåtbeslag, men de skall helst inte synas. För att göra dessa estetiskt och tekniskt riktigt krävs samverkan mellan olika yrkesgrupper i byprocessen.

Plåtarbetena och övriga tätskikt av överläggsplattor på tegel- och papptak heter på fackspråk plåtgarnering. Arkitekten måste tidigt i ritningsarbetet välja typ av taktegel, så att det täckande måttet kan avpassas till uppbyggnaderna på taket, som takkupor, ventilationshuvar, skorstenar och avloppsluftare.

Sedan måste de olika yrkesmännens insatser samordnas så att arkitekt, vvs-konstruktör, byggmästare, ventilations-, rör och plåtentreprenörer kan placera in takdetaljerna rätt. Först då kan vattnet ledas bort på rätt sätt över takpannorna, och då kan plåtbeslagen göras små och nätta och åstadkomma symmetri mellan olika sidor av takkupor och gavlar.

Alltför ofta ser man fult utförda plåtgarneringar där osymmetriska och mycket breda beslag utgör en stor del av tegeltakets takyta. Lika ofta möter man avloppsluftare som placerats i skarven mellan fyra takpannor i stället för i en takpanna, vilket medför att plåtytan i stosen blir fyra gånger så stor som nödvändigt.

Något som försummas i dag är takens underhåll och skötsel. Det är viktigt att en underhållsplan upprättas och skötseln utförs med rätt underhållsintervall.

Tidtabell för takpannetak

Åtgärd och Intervall
Rengöring av vattengångar, brunnar m. m. 1-2 ggr/år
Byte av trasiga pannor 1-2 ggr/år 1)
Ommålning av metalliserad stålplåt (på detaljer) 5-7 år
Första ommålning av plåt med organisk ytbeläggning (på detaljer) 20-25 år
Ommålning av tidigare ommålad plåt med organisk ytbeläggning (på detaljer) 5-7 år
Byte av hel takpannetäckning 30-35 år
Byte av plåtdetaljer, under beslag o. d. 30-35 år 2)

1) När behov finns
2)Vattengångar kan behöva bytas efter 25-30 är. Används kopparplåt, aluminiumplåt och rostfri plåt skall byte normalt inte behöva ske förrän efter 50-75 år. Byte kan bli aktuellt om man byter hela takpannetäckningen.

Bror Mårtensson

3/1998