fbpx

Materialhörnan – Pappspänt tak

Vi fortsätter vår genomgång av tak och takmaterial. l detta nummer får vi en beskrivning av hur man spänner ett invändigt papptak. Detta är ett hantverk som man knappast kan rekommendera amatören att göra själv. Hjälp kan man få av yrkesmålarna, det tillhör deras hantverksområde. Målarmästare Kurt Fredriksson i Märsta berättar här om hur pappspänning av tak går till.

Pappspänt tak runt en kakelugn. Norrby, Björnlunda socken i Sörmland. Fotograf/Illustratör: Ur boken ”Så renoveras torp och gårdar”

Vad gör man med ett papptak som har revor och skador i det gamla sommartorpet? Ja, först ska sägas att det ofta är mycket svårt att reparera skadade pappspända tak. Det kan möjligen gå om skadorna är begränsade till något hörn av taket. Då skärs hörnpappen upp på tre sidor så långt pappen är skadad. Så fort man arbetar med papptak måste man ha stödjande brädor, tyngden av papptaket gör annars att det lätt rasar ned. Pappen kring det skadade området fuktas i ungefär en halvtimme och sedan spänns ny papp upp över det skadade området. Ett mer skadat tak måste spännas om helt. Då avlägsnas först det gamla taket. De gamla spikraderna tas bort eller klistras över med pappremsor.
Den nya pappen ska vara av bra spännpappskvalitet, likaså remsorna. Ofta kan man få tag i sådan papp på de olika byggnadsvårdscentra som finns runtom i landet. Annars kan man få tips av länsstyrelsernas byggnadsantikvarier var bra papp går att få tag i. Detta gäller också de hantverkare som kan spänna papptak, vilket inte alla målare kan.

Pappen skärs till i vader som ska vara i takets längd plus 5 cm. Kom ihåg att sätta pappen i samma riktning som ljuset faller in, annars får man onödiga skuggor av skarvarna. Innan pappen spikas upp måste den fuktas med vatten för att den nödvändiga spänningen ska fås efter uppsättningen. Ta en pensel eller svamp och fukta måttligt, rulla sedan ihop våderna och låt dem ”stå och dra” i cirka en timme.

Om den avslutande vaden blir för bred kan man skära eller såga av den i önskad bredd då våden är hoprullad. Man bör helst vara två när man sätter upp pappen. Med hjälp av en ”hjälpkärring”, en stötta av brädor av vilka den översta är lika bred som våden, kan en erfaren pappspännare klara uppsättningen själv. Man börjar med att rulla ut den första våden i taket cirka en meter och anpassa den rakt mot väggen.

Därefter fästs våden med 3/4 tum pappspik med 20 cm mellanrum och vaden rullas spänd sedan vidare längs taket och fastspikas vartefter. Därefter spikar man med ett mellanrum av 6 cm på alla sidor utom den sida som får ett överlapp av nästa våd.

När nästa våd sätts upp ska den överlappa den föregående vaden med 8 cm. Så fortsätter man till taket är färdigspänt. När pappen har torkat ska taket förhoppningsvis vara väl spänt. Då tätspikas taket, 3 cm mellan varje spik, spika gärna i zickzack längs skarven. Sedan ska skarvarna överklistras med dubbla pappremsor. De kan vara svåra att fä tag i varför man kan tillverka sådana själv genom att såga upp 80 g kraftpapper i 8 respektive 16 cm breda remsor. Den breda remsan skärs till i skarvens längd och bestryks med tapetklister. Därefter läggs den smala remsan utan klister mitt över den breda. På så sätt kommer den torra delen mitt över skarven att jämna ut den. Övrig synlig spikning klistras med enkla pappremsor. Taklisterna klistrades även de över förr i tiden. Remsorna klistrades längs taklisterna mot tak och vägg.

Enklare på vägg

Att spänna papp på väggar är betydligt enklare eftersom man då inte behöver tampas med tyngdlagen på samma sätt. Man går till väga på ungefär samma sätt, men pappen rullas inte i väder utan utbreds fuktiga på golvet, täckta med t.ex. plast i cirka en timme före uppsättning. I alla innerhörn sätts en torr pappremsa i 20 cm bredd som vikes noggrant och fästs med pappspikar. Första spiken sätts mitt på upptill, sedan slätar man ut pappen från mitten och andra spiken sätts i mittens nederkant, tredje spiken mitt på sidorna och spik nummer fyra i hörnen. Lister och socklar bör helst sättas efter väggspänningen.

Pappspända tak började att användas i slutet av 1800-talet då papp började att tillverkas i stora längder. Föregångaren var vävspända linnetak, som dock tillhörde mer påkostade miljöer än papptaken. Papptaken finns ofta kvar i gamla torp och stugor och vid sekelskiftet spreds papptaken till alla sociala boendeskikt.

Kurt Fredriksson

Målarmästare, verksam i Märsta.

4/1997

keyboard_arrow_up