fbpx

Materialhörnan – Fönstermålning

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaureringen av gamla hus. l föregående nummer har vi behandlat olika moment vid fönsterrenovering. Nu har turen kommit till målning av fönstren. Mikkel Selder, tillverkare av traditionella färger genom Kulturhantverkarna, ger här några råd.

Innan du påbörjar restaureringen av dina fönster bör du först göra en bedömning av varje fönsterbåge för sig. Det är den enskilda bågens skick som avgör om det räcker för dig att måla om fönstret eller om du måste restaurera det. Du kan ställa dig följande frågor:

Vad är fönstret målat med för färg och hur ser målningen ut? Sitter den fast? Hårt? Flagnar av? I vilket skick är beslag och spikar? Saknas det beslag? Ar de rostiga? Finns det ruttna partier i träet så att du måste göra trälagningar? Sitter kittet kvar överallt? Hur ser kittningen ut?

För att ta reda på vad fönstret är målat med för färg, kan du prova att bränna en färgflisa. Luktar det bränd plast, skall du ta bort all färg, innan du går vidare. Kort kan även sägas att stora färgflagor tyder på alkydolje- eller latexfärg, som du bör avlägsna helt för att få ett fullgott resultat. Små fyrkantiga färgflagor som sitter hårt fast tyder på linoljefärg. Där räcker det att du noga skrapar bort löst sittande färg. Bästa verktyget för färgborttagning är vasst, till exempel en trekantsskrapa med slipbart stål, som formas efter fönstrets profiler.

Efter renskrapning kan du slutgiltigt bedöma bågens kondition. Är träet friskt, samt beslagen och kittningen i gott skick kan du fortsätta med grundoljning. Därefter grundmålar du och färdigstryker med linoljefärg av god kvalitet.

Är träet i dåligt skick och du behöver göra lagningar, börjar du med att försiktigt ta bort det gamla kittet för att avlägsna glaset. Kontrollera att alla tappar är hela samt att beslagen sitter ordentligt fast. Om inte, får du ta loss dem och spackla eventuella hål efter gamla spikar med linoljespackel och sätta fast dem igen. Kom ihåg att du aldrig kan lägga ner för mycket arbete – ett grundligt utfört underarbete ger det bästa resultatet.

Alla trärena ytor ska grundoljas, helst med en impregnerande linolja, då fönster är en utav de mest utsatta delarna på ett hus. Särskilt bågens nederkant bör få sig en omgång. Spackla sedan där du bedömer att det är nödvändigt. Spackling skall ske efter oljningen och med linoljespackel. Tänk på att alltför stora spacklade ytor inte far samma levande yta som trä!

Om du har tagit bort fönsterglaset, ska du shellackera kittfalsen innan glaset sätts tillbaka. Shellackeringen hindrar träet från att dra åt sig linoljan från kittet och förhindrar således uttorkning av kittet. På beslagen stryker du blymönja innan du grundmålar för extra gott skydd mot rostangrepp.

Nästa moment är kittning av glaset. Fönsterkittet bör vara gjort med rå linolja för god elasticitet. Har du många fönster är det en god investering att köpa sig en kittkniv av god kvalitet, det underlättar arbetet.

Nu grundmålar du hela fönstret med linoljefärg. Tänk på att måla även kittet och att du då skall stryka färgen någon millimeter ut på fönsterglaset. Färdigstryk med linoljefärg. Skall du måla dina fönster vita, bryt gärna färgen med en smula grå umbra för att dämpa den vita tonen.

___________________________

Litteraturtips:

`Så målade man” Karin Fridell-Anter, Henrik Wannfors ”Fönster. Historik och råd vid renovering.” Olof Antell, lan Lisinski. RAÄ.

Mikkel Selder

Driver Kulturhantverkarna AB i Järlåsa och Stockholm

2/1995

keyboard_arrow_up