Marielunds sommarhusområde

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

Marielund är unikt i Sverige med sin bibehållna karaktär av förra seklets ideal för ett sommarhusområde. Mellan sjö och skog ligger en remsa av trähus som visar olika stilperioder med betoning på 1900–1920. Här återfinns hus i jugend-, schweizer- och nationalromantisk stil. Uppsalabor och turister tar smalspåriga ångtåget Lennakatten till detta populära utflyktsmål. Här finns simskola om sommaren, traditionellt midsommarfirande och man åker långfärdskridskor om vintern.

Redan 2009 hotades området av exploatering då markägare i Marielund bearbetade Uppsala kommun, för att få omvandla skogsmark till tomtmark. Ett förslag med flera hundra nya bostäder, vägar och busslinjer genom området togs fram. En utbyggnad som skulle förändra Marielunds karaktär för alltid. Efter protester från boende och kommunens egna utredningar blev planerna pausade, men de stoppades inte helt. Frågan är nu återupptagen och samråd om ett nytt planprogram ska ske andra kvartalet 2021.

Uppsala kommun har tagit fram tre alternativa förslag/etapper för utbyggnad. Marielund MINI innebär en begränsad utbyggnad om 35–40 småhus. Ett förslag som med varsam utformning kan samspela med kulturmiljön. Det andra förslaget, Marielund LITEN, omfattar 340–400 bostäder. I detta förslag ingår enbostadshus, parhus, radhus, flerbostadshus, skola, förskolor, idrottshall, verksamhetslokaler och annan serviceverksamhet. Marielund STOR innefattar samma utbyggnad som LITEN men ökar antalet bostäder till 480–530 stycken.

Idag finns ca 75 hus i området så redan 35–40 nya enbostadshus skulle vara en omfattande utbyggnad av Marielund. Om Marielund förvandlas till en vanlig tätort så försvinner det sista sommarhusområdet av det här slaget. De som tar ångtåget Lennakatten till Marielund kommer då till ännu ett samhälle med modern bebyggelse istället för att njuta av den lantliga miljö som Marielund är idag. En irreversibel förändring av plats med ett unikt kulturhistoriskt värde.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig i ärendet.

Mer läsning om Marielund
Föreningen Marielunds vänner gav ut en bok om Marielund som vann priset Årets hembygdsbok 2016. Maria Berglund, dåvarande vice ordförande i Byggnadsvårdsföreningen, skrev en artikel i Byggnadskultur om boken och området år 2015:

Marielund – en idyll att värna om

Maria Görts, byggnadsantikvarie, gjorde en inventering av husen i Marielund för Uppsala kommuns räkning 2008. Hennes artikel för Byggnadsvårdsföreningen manar till varsamhet i en utbyggnad av Marielund:

En hotad sommaridyll

Uppsala kommuns inventering: Marielund – Kulturhistorisk bebyggelseinventering 2009:
https://bygg.uppsala.se/contentassets/ff822fe23eba40d9899293673cde294e/marielund_kulturhistorisk_bebyggelseinventering_september_2009.pdf (PDF 39 MB)

Föreningen Vårda Uppsalas yttrande om Marielund till Kommunstyrelsen 2012 är relevant även 2021:

ang. utredningsområdet Marielund KSN-2011-0538

Bilder: Jonas@sodratornet.se/Wikipedia