Malmö Stadion

Län: Skåne
Ort: Malmö

Arenan uppfördes 1958, då fotbolls-VM gick i Sverige, och var i bruk fram till 2008, då Malmö FF flyttade sina fotbollsmatcher till den nybyggda Swedbank Stadion, placerad intill den gamla arenan. 2015 meddelade kommunledningen att Malmö Stadion kommer att rivas, nuvarande tidplan anger år 2026 som tidpunkt för rivningen. Anledningen är att Malmö behöver förtäta, och att man har svårt att hitta en bra användning för Malmö Stadion.

Länk till Facebook-gruppen Rädda Malmö Stadion:

https://www.facebook.com/groups/148436947699/

Uppdatering 2023-03-03

Beslut i kommunfullmäktige i Malmö om att riva gamla stadion. Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt särskilt värdefull i översiktsplanen för Malmö, detta i sig inte något särskilt skydd men pekar på att det ingår i det allmänna intresset att behålla byggnaden.

”Rivningsbeslutet klubbat – Malmö stadion ersätts av nytt idrottsområde”, SVT

Malmö.se ”Stadionområdet”