fbpx

Måla på murad källarvägg

Frågeställare: Anders Kjellqvist
Hej!
Tänker måla om i källartvättstuga i ett hus från 1918. Yttervägg är s.k. procentad med puts och övriga väggar är putsade tegelväggar. Rummet är sannolikt målat med silikatfärg från början men ommålat med plastfärg. Färg och puts har lossat nertill på yttervägg pga förhindrad fuktgenomträngning i övrigt sitter plastfärgen bra. Vad gör jag och vilken färg bör jag använda vid ommålningen?

Svar:
Oavsett färg får man nog betrakta källarytterväggens nederdel som ett offerskikt. Orsaken är att murverket strävar efter att jämna ut klimatet på ut och insida vilket innebär att fukten vandrar inåt, tar med sig salter som kristalliserar vid ytan och spränger loss ytputs och färg. Ju högre temperatur ni har i källaren desto snabbare går denna process.
En dyrbar åtgärd är att dränera och markisolera utifrån. Annars får man leva med att laga upp ytputsen vid behov och måla på en färg som tillåter fukt att passera. Traditionellt använde man kalkfärg eller förtunnad linoljefärg. Silikatfärg var inte så vanligt förekommande i Sverige vid den här tiden. Den var dyrbar och användes främst exteriört. Äkta silikatfärg är en tvåkomponents färg med varumärket Keim men det finns en hel rad färger i handeln som utger sig för att vara silikatfärg. Kvaliteten är dock varierande. Rådgör med en erfaren målare.

keyboard_arrow_up