fbpx

Måla om murstock

Vi håller på att renovera köket i vårt timmerhus byggt omkring 1860. Köket har renoverats senast på 1870-talet. Murstocken är målad i vitt och delar av putsen har lossnat. Färgen har spruckit på vissa ställen. Hur reparerar vi? Ska vi knacka bort all puts först eller kan vi fylla i där det lossnat? Vilken typ av puts kan det vara? Undrar också vilken färg som använts. Om vi inte tar bort befintlig puts utan fyller i där det lossnat, ska vi skrapa bort befintlig färg och måla eller kan vi bra måla över?

Svar:

Den vanligaste putsen vid den här tiden var kalkputs även om det även förekom lera. Om det är lera går det att lösa upp i vatten. Vid renovering brukar man knacka ned bom puts, dvs det som låter ihåligt när man knackar på den, och putsa upp den igen med samma typ av puts. Sannolikt har murstocken målats om många gånger sedan den byggdes eftersom det ofta blev sotigt efter hand och man kan då ha använd många olika färgtyper. För att få reda på vilken färg som använts kan man få vägledning av vårt färganalyschema, det finns en länk till schemat i artikeln Färg på färg.

Den vanligaste färgen var kalkfärg som är hållbar men det förekom även andra färger som limfärg eller linoljefärg. Och som sagt är det vanligt att det finna andra färgtyper ovanpå. Men inomhus är påfrestningarna på putsen mindre och man behöver inte alltid ta bort alla underliggande färgskikt om de sitter bra, inte ens om det är målat med plastfärg. En matt linoljefärg fäster till exempel på de flesta underlag. Ett undantag är limfärg som behöver tvättas bort för att ny färg skall hålla på sikt.