Måla lergolv i badrum med linoljefärg?

Vi ska måla lergolvet i vårt badrum med linoljefärg. Vi kommer antagligen välja en linoljefärg av ett märke vi redan använt, är nöjda med och enkelt kan köpa lokalt. Fabrikören rekommenderar att använda utomhusfärgen till golv eftersom den är mer slitstark. De har däremot inga råd att ge angående att måla på lera. Till saken hör att i målningsanvisningarna uppmanas man späda första och andra lagret med lacknafta för att skapa en icke sugande yta. Detta har fungerat bra på vår fasad, men frågan är hur det blir på ett lergolv? Vi hade tänkt linoljebehandla lergolvet innan vi målar det eftersom golvet är i ett badrum. Då borde ju leran inte vara så väldigt sugande längre. Bör färgen ändå spädas med lacknafta? Vad kan tänkas hända med lacknaftan i leran…? Eller kan vi måla med helt outspädd linoljefärg?

Vi har mest sett endast linoljebehandlade lergolv eller lergolv som är målade med äggoljetempera. Det första alternativet passar inte då vi vill ha ett rutigt golv och det senare alternativet har vi avråtts från då vi vill ha en grön kulör, och gröna kulörer fungerar sämre på ytor som riskerar att utsättas för sura stänk.

Svar:

Lera i badrum är inte traditionellt byggande och erfarenheterna är än så länge få. Badrum i dagens mening fanns ju inte i de äldre husen. Intresset har dock ökat stort på senare tid i takt med att man efterfrågar sunda och miljövänliga material, framför allt inom eko-byggsektorn.

Med det sagt verkar konceptet ändå vara lovande men kräver en del erfarenheter. Leran måste få tid att torka ordentligt och linoljan verkar vara en förutsättning för avtorkningsbara ytor. Lösningsmedel är inte nödvändigt, linoljan penetrerar leran och torkar ändå. Lerjordsbyggare förespråkar främst lerfärg eller äggoljetempera efter linoljebehandlingen för bäst hållbarhet och då finns tydligen problem med just gröna kulörer.

Ett av avsnitten i vår Byggnadsvårdspodd görs en djupdykning i ämnet Badrum i lera, där får många frågor svar. Beträffande målningsbehandling lämnar tillverkarna av jord och Ovolin råd. I Facebookgruppen Lita på leran diskuteras också relaterade frågor livligt.